Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5774-joomla-3-9-10-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.10

Λήφθηκε
4.321 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,58 MB
Υπογραφή MD5
ce63499d26f9484a7d45601f70d19ac0
Υπογραφή SHA1
4586bf23bd1dae22ffd2a6bbbd30db80b281a062

This is the full download package for Joomla! 3.9.10

Λήφθηκε
14.199 φορά
Μέγεθος αρχείου
9,35 MB
Υπογραφή MD5
678d55bce8f0bcae3abab6cf146185c0
Υπογραφή SHA1
3c31861bf2d505f263389f8a7011ff3adc33e716

This is the full download package for Joomla! 3.9.10

Λήφθηκε
69.507 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,29 MB
Υπογραφή MD5
e76ef412b68bfcf716ea8034942148e5
Υπογραφή SHA1
481f7d3445aec7dfe4d4470a6ad91954cd70e5d0

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.9 to 3.9.10

Λήφθηκε
732 φορά
Μέγεθος αρχείου
14,66 kB
Υπογραφή MD5
61a7b082420e369a530eb2ba53ac6247
Υπογραφή SHA1
6a861a0e9ffc36cfbb64af2c1cbba99c22de3f43

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.9 to 3.9.10

Λήφθηκε
458 φορά
Μέγεθος αρχείου
15,53 kB
Υπογραφή MD5
bbc3e9ca9f3e8e26dd9f9ae5fb3cfda5
Υπογραφή SHA1
98e8af8460ea6153ea7f82cc27edc6eb13253b16

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.9 to 3.9.10

Λήφθηκε
1.457 φορά
Μέγεθος αρχείου
25,19 kB
Υπογραφή MD5
52991e6c720d847a975aaf1dc53e99f0
Υπογραφή SHA1
6d4a4013c8bdceaa367224aee604c8a66e362a06

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.10

Λήφθηκε
2.146 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,39 MB
Υπογραφή MD5
c3d40abb284c4eaba50995a2a136e052
Υπογραφή SHA1
9442cd9e4340d04eda0e8e7a13cde7a88ee22efb

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.10

Λήφθηκε
698 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,21 MB
Υπογραφή MD5
3e8133a31ddd8294b67962c6c59b277c
Υπογραφή SHA1
721abd39f5989de00fe39fc6111ae17aef2d7d03

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.10

Λήφθηκε
3.302 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,55 MB
Υπογραφή MD5
fde768f4769bfac668e9daf479a25872
Υπογραφή SHA1
e80fee4859495b91b9def4b4e04ea6868b55e77e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.10.

Λήφθηκε
618 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,55 MB
Υπογραφή MD5
77fc6ca02a0289715bfd180566217800
Υπογραφή SHA1
ab04510c4d6a5d1ea83b2e35b6509c000ffb6257

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.10.

Λήφθηκε
616 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,05 MB
Υπογραφή MD5
cc5e35963350a32e67d9e4dbcfd9df29
Υπογραφή SHA1
8acc56f11270684b945a9894006f7ebd086b3349

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.10.

Λήφθηκε
590.774 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,79 MB
Υπογραφή MD5
c089339aa9e0fad7a57a9a472bc1b865
Υπογραφή SHA1
e02659123c35db494a85492aa2000b622f5dc672