Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 15:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5723-joomla-3-8-4-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.8.4

Λήφθηκε
3.169 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,36 MB
Υπογραφή MD5
04cbe7592d452d46115c45f082cf0144
Υπογραφή SHA1
ee95a4120323fdb0432634d2f71c9400668c0d0c

This is the full download package for Joomla! 3.8.4

Λήφθηκε
8.881 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,99 MB
Υπογραφή MD5
9f82dbf9f8d32f3f682d885c1f2c57b9
Υπογραφή SHA1
9ef809f4f454d08d3fd98587c4c8aadb84e45f44

This is the full download package for Joomla! 3.8.4

Λήφθηκε
39.647 φορά
Μέγεθος αρχείου
12,86 MB
Υπογραφή MD5
3d5af36884b929823752d78c63deddd9
Υπογραφή SHA1
3d8a321e626cdf3823fc6bd62aee222fd12c19ec

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.3 to 3.8.4

Λήφθηκε
1.616 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,05 MB
Υπογραφή MD5
dc4ae09421305759d00387b58a0334e9
Υπογραφή SHA1
fde7f4d15361039c2f906323f9240d779a668af4

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.3 to 3.8.4

Λήφθηκε
1.412 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,83 MB
Υπογραφή MD5
853ddf92e6674fc0848f57181adbcb5d
Υπογραφή SHA1
c854e937b8cc45c561b673807c1fff726c2efcc2

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.3 to 3.8.4

Λήφθηκε
3.147 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,96 MB
Υπογραφή MD5
c349d8aa64790b6721a2d56ca24c1593
Υπογραφή SHA1
d44b8b8508a63b7ce606244480d4154d104ec326

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.4

Λήφθηκε
1.161 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,47 MB
Υπογραφή MD5
3340bee22ad6678a5cce0bc98636258a
Υπογραφή SHA1
f82f85593c03c43e5270f5f62e31dcae4128cb0c

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.4

Λήφθηκε
1.305 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,30 MB
Υπογραφή MD5
f48bc6aa31a90754206692ef128c7cbb
Υπογραφή SHA1
f0485544b1209e8a3c708a5a59c50644c397b4a9

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.4

Λήφθηκε
1.783 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,50 MB
Υπογραφή MD5
ada3616e59615414c1b77ef1250dfaef
Υπογραφή SHA1
78c2896b028e3ded8c01661f66f3d9d9cdd772b6

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.4.

Λήφθηκε
1.201 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,36 MB
Υπογραφή MD5
b550d420e0a9454cc57aa67afcebf46a
Υπογραφή SHA1
d8386c2dec82d622771a65fc39d220ca845703f5

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.4.

Λήφθηκε
1.516 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,76 MB
Υπογραφή MD5
0ae7079b2039e3ab6a2437b639a58d54
Υπογραφή SHA1
fc0956f2392ad4b711bfe898653317e366e738df

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.4.

Λήφθηκε
427.173 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,38 MB
Υπογραφή MD5
5f07c6e32145a36243ebfec1d8e29ce3
Υπογραφή SHA1
2577dbf8c86ff51227c0feffb2ff0ccbfcc3b979