Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 03:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5717-joomla-3-8-3-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.8.3

Λήφθηκε
10.866 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,36 MB
Υπογραφή MD5
556e23354cdc7031e8464366d3289ffb
Υπογραφή SHA1
4f92ea0f506735bc8d58c475dc4393bce1d05e49

This is the full download package for Joomla! 3.8.3

Λήφθηκε
22.835 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,98 MB
Υπογραφή MD5
151e9d33511501f1e3b274a4f18f1b4c
Υπογραφή SHA1
5a7f21a19a00b6b94d28e1677c9733af7e412a70

This is the full download package for Joomla! 3.8.3

Λήφθηκε
173.371 φορά
Μέγεθος αρχείου
12,86 MB
Υπογραφή MD5
385943a9a5b23b6d7948b19ff2fe190b
Υπογραφή SHA1
1b1f378cdb04b090d9b49987ab8c0eeff30bc0d5

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.2 to 3.8.3

Λήφθηκε
2.375 φορά
Μέγεθος αρχείου
563,99 kB
Υπογραφή MD5
d866a67ed98fa73c4c811a09f5d662f2
Υπογραφή SHA1
3ff6a36ea55ecbba66f3e9b92bf194b281630e88

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.2 to 3.8.3

Λήφθηκε
1.881 φορά
Μέγεθος αρχείου
721,36 kB
Υπογραφή MD5
19aff9863f453c4e88b09e65aa1c6892
Υπογραφή SHA1
d50117fca4151a77f0b89f30f6542614a6b1acd0

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.2 to 3.8.3

Λήφθηκε
4.422 φορά
Μέγεθος αρχείου
886,54 kB
Υπογραφή MD5
eb76db16bb2fa5ea04ba8c44a94ba148
Υπογραφή SHA1
6223ea36a7ced0afb933e5eeae2ae2fd7304bd33

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.3

Λήφθηκε
1.615 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,14 MB
Υπογραφή MD5
4b9e1bad65468a166e0e5cf2aeb3f585
Υπογραφή SHA1
a3a78a2df5d2de9224c01e614c67f9f6e12cfa67

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.3

Λήφθηκε
1.778 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,44 MB
Υπογραφή MD5
f7b1737d0ca9f6f5098630a967b7324d
Υπογραφή SHA1
e9da3ad817092c36210ddd40b8d28a7baaaf1164

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.3

Λήφθηκε
2.942 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,81 MB
Υπογραφή MD5
08130fd2214320c4241b71b5a12db86c
Υπογραφή SHA1
29e0d6bc800d7178f378dfcd46d48f9574423341

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.3.

Λήφθηκε
2.377 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,35 MB
Υπογραφή MD5
cdaafa12279a34e7cee158d832765e5f
Υπογραφή SHA1
36226cfa26d275dad0b10129ae69e4c0c7bc44fb

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.3.

Λήφθηκε
2.451 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,75 MB
Υπογραφή MD5
fa694b86fa45c1965587f30bc521e7c5
Υπογραφή SHA1
0346671bcac00056a3893e79f49ebdbd6934ab94

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.3.

Λήφθηκε
785.234 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,38 MB
Υπογραφή MD5
2adab63eb48ac2c3f81687c15eaad6bf
Υπογραφή SHA1
8dec9ff3e81dd0c7a90f94c5ed251d0a13d45c38