Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 28 Αυγούστου 2018 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5743-joomla-3-8-12-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.8.12

Λήφθηκε
7.737 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,34 MB
Υπογραφή MD5
08ed4c33c831341bbc6ee762553ed422
Υπογραφή SHA1
a354eb7689fe3077d1a14ba3f8a7327017bafd1b

This is the full download package for Joomla! 3.8.12

Λήφθηκε
16.977 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,96 MB
Υπογραφή MD5
d6034a62672a6b5e260cb2ca23ae58ac
Υπογραφή SHA1
7aabd8ca23bab22ce10b1d0bbe56b131879e81cc

This is the full download package for Joomla! 3.8.12

Λήφθηκε
139.161 φορά
Μέγεθος αρχείου
12,86 MB
Υπογραφή MD5
20f2fe90d9437f2eb79890435d853ca5
Υπογραφή SHA1
92ee3698210bade44fa634647250074e9c1c6ad6

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.11 to 3.8.12

Λήφθηκε
1.692 φορά
Μέγεθος αρχείου
171,10 kB
Υπογραφή MD5
a8dd65eae847ee7b1dc8ad4c79330315
Υπογραφή SHA1
2bd16b24ea5345308de4a3838587cdde65333316

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.11 to 3.8.12

Λήφθηκε
1.242 φορά
Μέγεθος αρχείου
226,89 kB
Υπογραφή MD5
f321c0a5b485b5f7413fc515c3cdc94e
Υπογραφή SHA1
3e03ab12108a680fd6369574462e288290abee7f

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.11 to 3.8.12

Λήφθηκε
3.159 φορά
Μέγεθος αρχείου
292,58 kB
Υπογραφή MD5
db9e6000c27dba6b8df90e63d963c928
Υπογραφή SHA1
13685f0d52b7c6e0901f85a33060ffe7d8b8802d

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.12

Λήφθηκε
1.549 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,61 MB
Υπογραφή MD5
8c5a01e130b0974dfe3b641317eafda3
Υπογραφή SHA1
67c335b3c5134b2f7e86d475f56f6557e577a55c

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.12

Λήφθηκε
1.238 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,52 MB
Υπογραφή MD5
f90c3dbf4c19e83521f52abe640bd19a
Υπογραφή SHA1
ce6a7fc020d11ae772a37c4aaf7b65700659a6ed

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.x to 3.8.12

Λήφθηκε
2.989 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,83 MB
Υπογραφή MD5
6e031f8569a835b9607903f2468ca577
Υπογραφή SHA1
61a9eeaf8d66d16fdb5892e6a91aa96c50c1a492

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.12.

Λήφθηκε
1.508 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,33 MB
Υπογραφή MD5
7d59c131a8064b12079f33443952aa53
Υπογραφή SHA1
ec17065c0f7e00c7cb05a8401c38e9c7ab636a6e

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.12.

Λήφθηκε
1.492 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,72 MB
Υπογραφή MD5
358d74a2fad2e3d7f4b845ea730d76bc
Υπογραφή SHA1
5ead6e40895f2de0ed5343d5b95b96086257833d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.12.

Λήφθηκε
775.351 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,37 MB
Υπογραφή MD5
7b7cd4e157881cd4a044728874915bb8
Υπογραφή SHA1
e3412b9c88e719b05e89adcbe648c2954e543aab