Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5715-joomla-3-8-1-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.8.1

Λήφθηκε
3.974 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,35 MB
Υπογραφή MD5
b5a7ce3c1241e1e8555235896105d8e2
Υπογραφή SHA1
d574847d23df1c830622b52565da473c058817b7

This is the full download package for Joomla! 3.8.1

Λήφθηκε
7.019 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,95 MB
Υπογραφή MD5
ca9a5234e6c916fd1e18257d44f8fe79
Υπογραφή SHA1
c3cefb024a2684a40ee8ab6a2cc6c1c3c423fc14

This is the full download package for Joomla! 3.8.1

Λήφθηκε
169.792 φορά
Μέγεθος αρχείου
12,83 MB
Υπογραφή MD5
3ac983a2a00d33407b37e6ab3bec979e
Υπογραφή SHA1
b31e97ef16e6030156600b4b9e8073eaf3b28928

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.1

Λήφθηκε
2.536 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,31 MB
Υπογραφή MD5
1dd270856f543008ba442ad0a55cf602
Υπογραφή SHA1
2e483f1f479dc4905c3360d062378bff7848df40

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.1

Λήφθηκε
3.024 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,72 MB
Υπογραφή MD5
74ae7d5d5e41d840eb2f33acd40fe781
Υπογραφή SHA1
70a9ab65d91e112003c2a87c912fd713d5dd8d3f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.8.1

Λήφθηκε
766.315 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,35 MB
Υπογραφή MD5
c19bf521b115bcbb208cae9584080041
Υπογραφή SHA1
0e03ef7de623f677438e6f9793685af98474db89

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.0 to 3.8.1

Λήφθηκε
1.669 φορά
Μέγεθος αρχείου
106,62 kB
Υπογραφή MD5
b5f5060fcf767786d2ce5b7d73db1749
Υπογραφή SHA1
73e4cf96c9ec4946f78fd0a90d79f7a64c43ce7d

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.0 to 3.8.1

Λήφθηκε
1.928 φορά
Μέγεθος αρχείου
134,53 kB
Υπογραφή MD5
2b6295feda2a788a87188b1b29d8d48f
Υπογραφή SHA1
772c5d57039da59bac3f1900b3e2bc442a9502bd

This package is for performing updates from Joomla! 3.8.0 to 3.8.1

Λήφθηκε
8.587 φορά
Μέγεθος αρχείου
163,77 kB
Υπογραφή MD5
8f637a5f875a7d1e5395f3021cb01ba1
Υπογραφή SHA1
04db6f036a7c291fe0e4d4de5d08ec98fd73be5f