Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5711-joomla-3-7-5-release.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

Joomla! 3.7.5 Full Package (.tar.bz2)

Λήφθηκε
17.598 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,10 MB
Υπογραφή MD5
7fb796f970edd79791108825c09c5ec7
Υπογραφή SHA1
081bfe5628b67b5f6413366b15ee5da759c8b722

Joomla! 3.7.5 Full Package (.tar.gz)

Λήφθηκε
10.197 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,65 MB
Υπογραφή MD5
8e9d7838c957c0569141020036221d35
Υπογραφή SHA1
fa6455be61cf85ed58fb8aa1a1cc37397582aa82

Joomla! 3.7.5 Full Package (.zip)

Λήφθηκε
149.357 φορά
Μέγεθος αρχείου
12,45 MB
Υπογραφή MD5
bd67cb02627e60bffef5e3b4ba3b2ece
Υπογραφή SHA1
4a8ba6c70265879cf5c77bcc1b3a0fe9620ba02a

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

Joomla! 3.7.4 to 3.7.5 Patch Package (.tar.bz2)

Λήφθηκε
3.416 φορά
Μέγεθος αρχείου
13,80 kB
Υπογραφή MD5
8674b5c156f13960c705c4cf2f43a926
Υπογραφή SHA1
9dfbe7dcfc6d36cc6e2390667cd9ca688d906218

Joomla! 3.7.4 to 3.7.5 Patch Package (.tar.gz)

Λήφθηκε
2.267 φορά
Μέγεθος αρχείου
14,47 kB
Υπογραφή MD5
d68fbd3277f2a717abe2a92811c9db07
Υπογραφή SHA1
7593b7a86bb018dc2b1e4f58b1226fa8ffcac2cc

Joomla! 3.7.4 to 3.7.5 Patch Package (.zip)

Λήφθηκε
7.933 φορά
Μέγεθος αρχείου
22,28 kB
Υπογραφή MD5
df48528eedc106e9655b55f0ae7e608f
Υπογραφή SHA1
f10979d6f29cc2e6cbb93ed42a35c64955362b4b

Joomla! 3.7.5 Patch Package (.tar.bz2)

Λήφθηκε
2.331 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,79 MB
Υπογραφή MD5
9b9dfb050c5076076146d734fb41a7bd
Υπογραφή SHA1
7b4a6a2502b83ed7bc20cf7236987be93ac6ac45

Joomla! 3.7.5 Patch Package (.tar.gz)

Λήφθηκε
2.388 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,32 MB
Υπογραφή MD5
c0d18a6017ffe6aa95d55d75dd5193e9
Υπογραφή SHA1
8e2d3e6c7d59aa9953b4048f3949fffd028eed2a

Joomla! 3.7.5 Patch Package (.zip)

Λήφθηκε
22.550 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,30 MB
Υπογραφή MD5
62a83edb0904038ef19caffdb6df9f71
Υπογραφή SHA1
c0f452324bb7d9e761f21e1a2c3925a09c09aae2

Joomla! 3.7.5 Upgrade Package (.tar.bz2)

Λήφθηκε
2.191 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,18 MB
Υπογραφή MD5
7f8b1b11220515644dd7f1cc60c110f4
Υπογραφή SHA1
9cc843585e7f00f5607a45d2a924ee997fa171a9

Joomla! 3.7.5 Upgrade Package (.tar.gz)

Λήφθηκε
2.688 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,44 MB
Υπογραφή MD5
88c647204336d4ef17d41709bd4a6ef7
Υπογραφή SHA1
37f75fabc43f0c1f2aff17fc94d7135c96f4066d

Joomla! 3.7.5 Upgrade Package (.zip)

Λήφθηκε
703.954 φορά
Μέγεθος αρχείου
10,98 MB
Υπογραφή MD5
14715eccdec386db8d2df968d326d76c
Υπογραφή SHA1
76e932895692beafa258adae2a144c99f87806d3