Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5678-joomla-3-6-4-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.6.4

Λήφθηκε
255.244 φορά
Μέγεθος αρχείου
11,75 MB
Υπογραφή MD5
ce9effdddc8d6929a45ead91fa22c3e7
Υπογραφή SHA1
81ecad99727fd336f72756439666808eaabcc716

This is the full download package for Joomla! 3.6.4

Λήφθηκε
12.517 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,29 MB
Υπογραφή MD5
0dfac4daacfafecaa1ec0e3707f67ca7
Υπογραφή SHA1
98da267a42e85fd59c5fcb4a0588c700ec7bfbb0

This is the full download package for Joomla! 3.6.4

Λήφθηκε
3.123 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,85 MB
Υπογραφή MD5
0ab86f9e5cc05dcd6c6a56652538a64f
Υπογραφή SHA1
dc206ce2970df91dfb9f1e0933ac4b9b9e56b5df

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from any Joomla! 3.6 release to 3.6.4

Λήφθηκε
29.320 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,01 MB
Υπογραφή MD5
84ca065ead22f3753ab085658bbd900d
Υπογραφή SHA1
5257fb4d3ccc24a39ca3495a276ca72624d42c9c

This package is for performing updates from any Joomla! 3.6 release to 3.6.4

Λήφθηκε
2.931 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,02 MB
Υπογραφή MD5
fba40eded7f31d433f07d60c430f76a6
Υπογραφή SHA1
c7c482182dd944a93f1a99b43570e4a643f0a474

This package is for performing updates from any Joomla! 3.6 release to 3.6.4

Λήφθηκε
2.389 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,47 MB
Υπογραφή MD5
279e011ab818d7772427d201902eaf66
Υπογραφή SHA1
d3c3bfb2e873ce20ff7c410aaa36a3422aef1351

This package is for performing updates from Joomla! 3.6.3 to 3.6.4

Λήφθηκε
5.866 φορά
Μέγεθος αρχείου
37,33 kB
Υπογραφή MD5
4e6a68483999ef3295be480e354c114c
Υπογραφή SHA1
4c11705bda5d876646ee2eb31063fcdc2eb621cd

This package is for performing updates from Joomla! 3.6.3 to 3.6.4

Λήφθηκε
2.115 φορά
Μέγεθος αρχείου
29,17 kB
Υπογραφή MD5
849e938441cf4e4ad5a180ed7e1d4e07
Υπογραφή SHA1
46eed131a86b27e7f2c7bcb9f1325fff56f91fe4

This package is for performing updates from Joomla! 3.6.3 to 3.6.4

Λήφθηκε
2.208 φορά
Μέγεθος αρχείου
25,77 kB
Υπογραφή MD5
6b5604f9739d74029458fcff5abf455c
Υπογραφή SHA1
069aff1c77be5cbd0c71cca5af2e66dff41ee16f

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.6.4

Λήφθηκε
1.035.897 φορά
Μέγεθος αρχείου
10,35 MB
Υπογραφή MD5
4353fb6e552d00e365e68c0bf8cac3c5
Υπογραφή SHA1
7e114039c0e62c1bdc0e26a5d92c6097dabc4e57

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.6.4

Λήφθηκε
3.502 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,12 MB
Υπογραφή MD5
6be50c48768b36f3ad136791a42aafc7
Υπογραφή SHA1
d0ce4c9cfe233b11db658416b46bcca6528e3d52

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.6.4

Λήφθηκε
3.371 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,87 MB
Υπογραφή MD5
8b70851bc870fd7d752f472dfecc6efa
Υπογραφή SHA1
dc162deba566646eeaa7c6d0a3d8c4d6a7ca0def