Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5505-joomla-3-1-5-stable-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.1.5

Λήφθηκε
801.823 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,20 MB
Υπογραφή MD5
f631b72c4868de4b5499f11ab6306e42
Υπογραφή SHA1
1566aa2c3be30357d38806dd591c92bea5c6d35d

This is the full download package for Joomla! 3.1.5

Λήφθηκε
9.971 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,58 MB
Υπογραφή MD5
9056f450973b7ee4cc33d000a1249cda
Υπογραφή SHA1
3e789a5035ab564b48b09a297cd7b92575555f8e

This is the full download package for Joomla! 3.1.5

Λήφθηκε
4.593 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,64 MB
Υπογραφή MD5
3be4ea013df4f62a8cf0fea1c860f054
Υπογραφή SHA1
bf53f601cf4ed9ab72c919a5ad0cf6f33cb9ce1b

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.5

Λήφθηκε
149.308 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,32 MB
Υπογραφή MD5
b69d7a0914ba0b5e8683b1b2057ccbe2
Υπογραφή SHA1
9d3f7f59262ab08d34679ca1219e44ac1eb6b274

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.5

Λήφθηκε
3.328 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,50 MB
Υπογραφή MD5
5e5186ea051feb3e3e80af0345adc440
Υπογραφή SHA1
3de03ad37fc25ad1a83c2c22e6db2adc439790f0

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.5

Λήφθηκε
3.009 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,11 MB
Υπογραφή MD5
3a834a88053fade8b403b8960bad96c0
Υπογραφή SHA1
3eaaee0d27845ebcc675d48254bd5b8ef3267446

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.4 to 3.1.5

Λήφθηκε
6.091 φορά
Μέγεθος αρχείου
88,34 kB
Υπογραφή MD5
514fd20c5836ebeb26ff73de8c31637f
Υπογραφή SHA1
df487a642f7cc689b342144a406ae97015ab4b61

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.4 to 3.1.5

Λήφθηκε
2.462 φορά
Μέγεθος αρχείου
65,27 kB
Υπογραφή MD5
ee9de9f57981f707e098c0581bc75b90
Υπογραφή SHA1
de085d17cd8d6274640aac4396c1aa99efbf8b6f

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.4 to 3.1.5

Λήφθηκε
2.678 φορά
Μέγεθος αρχείου
54,97 kB
Υπογραφή MD5
c41a17ac69bf6be08c84806f5cc7796d
Υπογραφή SHA1
5f14de973750e39bdd46ce4e6f67d950c910e0e1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.5

Λήφθηκε
116.438 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,28 MB
Υπογραφή MD5
8c08ec0aceb3a000d71dab114efb7175
Υπογραφή SHA1
0406a2504fae3e5b44202a439f2333882d90f91b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.5

Λήφθηκε
3.650 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,85 MB
Υπογραφή MD5
6851e0198ee493bc9da45cef20e20134
Υπογραφή SHA1
b16bb3971207d0bbfaae9955ac32619fd3893ab4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.5

Λήφθηκε
3.368 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,11 MB
Υπογραφή MD5
7ca1d5a5df80cea8d7c88575893b25da
Υπογραφή SHA1
2b921f9d3f067fa340292e12251abe4f209a1a95