Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5504-joomla-3-1-4-stable-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.1.4

Λήφθηκε
63.315 φορά
Μέγεθος αρχείου
8,20 MB
Υπογραφή MD5
51333e60106195713990bb31e8367e0c
Υπογραφή SHA1
ab3ca11e038ca27740b9d5ee09e815f1b21a4a71

This is the full download package for Joomla! 3.1.4

Λήφθηκε
2.907 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,58 MB
Υπογραφή MD5
876cfd5a148992d70750fac991d49a96
Υπογραφή SHA1
c35dbfff52c95f0125aa2d827cb09a6089a41aab

This is the full download package for Joomla! 3.1.4

Λήφθηκε
1.755 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,64 MB
Υπογραφή MD5
d17c59c79cdd5485764fc5536e5d6f40
Υπογραφή SHA1
9637c8ad54ebd718cffccecbfe71bcfc09891b19

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.4

Λήφθηκε
34.007 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,30 MB
Υπογραφή MD5
e19d66f028369b4ef5db40de9a582909
Υπογραφή SHA1
7305bac70521e7c7bd29529c9e814e0f4e364033

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.4

Λήφθηκε
1.600 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,48 MB
Υπογραφή MD5
8081902ad4c21228e22ff8db237e097e
Υπογραφή SHA1
94edbf916bdee6028708cfd0f9ca70bf54a95650

This package is for performing updates from any Joomla! 3.1 release to 3.1.4

Λήφθηκε
1.399 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,10 MB
Υπογραφή MD5
415af66ac38426afb99afa6864cd2fb9
Υπογραφή SHA1
c18fa74e2534426764eacc1a97c83e190799754c

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.3 to 3.1.4

Λήφθηκε
1.405 φορά
Μέγεθος αρχείου
341,00 b
Υπογραφή MD5
0fa7cc9147a54312c849021276081a0e
Υπογραφή SHA1
be8a607f399832e93c13e8d1e473d26095cc9bb3

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.3 to 3.1.4

Λήφθηκε
1.295 φορά
Μέγεθος αρχείου
344,00 b
Υπογραφή MD5
9f3a5174bf8e58fed2e294096fa59414
Υπογραφή SHA1
d1c2efe799107cb90ea877c3e5c3d2a39e8649d2

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.3 to 3.1.4

Λήφθηκε
1.261 φορά
Μέγεθος αρχείου
345,00 b
Υπογραφή MD5
575d916394a86070168389fa8959e299
Υπογραφή SHA1
d414342edbfd3cf685e187f50b68239287d8d31a

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.4

Λήφθηκε
9.849 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,28 MB
Υπογραφή MD5
ac0d0b87aa13872f87c4ec53e387a27f
Υπογραφή SHA1
1a2a4577563170d17ded631b415387783d0fb799