Κυκλοφορήσε στις
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5499-joomla-3-1-1-stable-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.1.1

Λήφθηκε
744.683 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,97 MB
Υπογραφή MD5
2344c88c4f6ad05189e8b8b11b292972
Υπογραφή SHA1
5973baa5c29dba16ab25d9a73eae357620a142f7

This is the full download package for Joomla! 3.1.1

Λήφθηκε
10.833 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,49 MB
Υπογραφή MD5
16d8fce96709c59186c7508a72972a78
Υπογραφή SHA1
153d36f11f0d4dc38eac78437e39823c21a4c8b8

This is the full download package for Joomla! 3.1.1

Λήφθηκε
4.350 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,56 MB
Υπογραφή MD5
0d7f906d4b5c68c5353dbfc98237454f
Υπογραφή SHA1
73a586f093822e44e375c35599aff6636a04f236

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.0 to 3.1.1

Λήφθηκε
26.222 φορά
Μέγεθος αρχείου
145,71 kB
Υπογραφή MD5
c187a8953394fc26f8902f7418ac11ab
Υπογραφή SHA1
16a5a42db54a588c77c2c00e33363bc773ca4bbd

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.0 to 3.1.1

Λήφθηκε
3.323 φορά
Μέγεθος αρχείου
118,85 kB
Υπογραφή MD5
acd68959c7631e905d4257d69c957767
Υπογραφή SHA1
a496444f5c7298a0c3c6c473ed86fc5f3ecb69ef

This package is for performing updates from Joomla! 3.1.0 to 3.1.1

Λήφθηκε
3.541 φορά
Μέγεθος αρχείου
84,89 kB
Υπογραφή MD5
bf2409bd18a36ae0c3e84a9f94433e55
Υπογραφή SHA1
db0661c35453c7277bfcd1b3f1d8755c3921a84d

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 or 3.0 to 3.1.1

Λήφθηκε
166.246 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,11 MB
Υπογραφή MD5
206102134102a01d699e84a52c992b88
Υπογραφή SHA1
6022dfc39982b13222842f29eae8b7a736b008ef