Κυκλοφορήσε στις
Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012 14:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5471-joomla-3-0-2-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.0.2

Λήφθηκε
397.836 φορά
Μέγεθος αρχείου
7,51 MB
Υπογραφή MD5
c0bdddd2185a14428604ba6f91469671
Υπογραφή SHA1
cb9268b9e0a45f9fbcf1ca55d5556e0066339171

This is the full download package for Joomla! 3.0.2

Λήφθηκε
18.262 φορά
Μέγεθος αρχείου
5,21 MB
Υπογραφή MD5
d3c77bc022248aeade26c9356939db31
Υπογραφή SHA1
6d0628230bb43fe406ca96842e2237ae92dea8dc

This is the full download package for Joomla! 3.0.2

Λήφθηκε
7.275 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,32 MB
Υπογραφή MD5
526ade6aeff05cd8e37dd66d70d5d0b2
Υπογραφή SHA1
e34e2b9a5706fc4b51e459ea67186fabe98bff71

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.0 to 3.0.2

Λήφθηκε
9.641 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,77 MB
Υπογραφή MD5
cc019ccd1a64884365e2a292b8bfa7db
Υπογραφή SHA1
047aad475bf73ca15796cf5b0a253111f9a206ce

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.0 to 3.0.2

Λήφθηκε
5.637 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,61 MB
Υπογραφή MD5
dd2a6e9baf82325bbc85b51d24f08cc8
Υπογραφή SHA1
75c1db500147c527bac9d763d2d824fe25b04230

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.0 to 3.0.2

Λήφθηκε
5.784 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,86 MB
Υπογραφή MD5
5faa0ed505193f19d41edf960ffb7263
Υπογραφή SHA1
3807a5fb2bb92fe636b715f16270f0d0fc5410c6

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.1 to 3.0.2

Λήφθηκε
15.787 φορά
Μέγεθος αρχείου
515,63 kB
Υπογραφή MD5
d746177c9f5b88c68ed2095960db971d
Υπογραφή SHA1
fe087f0210ff5e3c323218590c725fe4365674b6

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.1 to 3.0.2

Λήφθηκε
4.367 φορά
Μέγεθος αρχείου
334,74 kB
Υπογραφή MD5
ede8202c2bfaf1fa7a35fe8a010b2f69
Υπογραφή SHA1
6e5a101796612b49dc281eea658b21f1efaba450

This package is for performing updates from Joomla! 3.0.1 to 3.0.2

Λήφθηκε
5.067 φορά
Μέγεθος αρχείου
238,25 kB
Υπογραφή MD5
0436a8511bac662c1352b62f3d5ec3c0
Υπογραφή SHA1
2b996f9bd6faec18554269e9df8343a5fb19eec0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 to 3.0.2

Λήφθηκε
38.057 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,77 MB
Υπογραφή MD5
cc019ccd1a64884365e2a292b8bfa7db
Υπογραφή SHA1
047aad475bf73ca15796cf5b0a253111f9a206ce