Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε την τελευταία έκδοση. Υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στην επίσημη τεκμηρίωση για να σας βοηθήσουν με τη μεταφορά σας
Κυκλοφορήσε στις
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008 22:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/4720-joomla-152-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.5.2

Λήφθηκε
211.960 φορές
Μέγεθος αρχείου
5,35 MB
Υπογραφή MD5
9681b1d2749386a8565c5d2952ee9e0e
Υπογραφή SHA1
fbb0fa477527f45500eabda9dc89e6947e06be0b

This is the full download package for Joomla! 1.5.2

Λήφθηκε
35.482 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,74 MB
Υπογραφή MD5
d461600b05ddbec68d2aa98cb17c25f0
Υπογραφή SHA1
79f1430a3a2f8f6952f0d32ee4e9e5e307c34195

This is the full download package for Joomla! 1.5.2

Λήφθηκε
22.270 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,21 MB
Υπογραφή MD5
09058214fb473a3f77a3a3350432cee2
Υπογραφή SHA1
d731d385f2499c600c8d914e09d54df5004ed5ef

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.2

Λήφθηκε
22.190 φορές
Μέγεθος αρχείου
855,82 kB
Υπογραφή MD5
9e94e457ce6f4125bc705fa49621fa9e
Υπογραφή SHA1
b643beda9e08e8aa82fe813a572b1d9fe95ebeb3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.2

Λήφθηκε
5.829 φορές
Μέγεθος αρχείου
573,30 kB
Υπογραφή MD5
f4cd738e053fc778a18210e23945ab64
Υπογραφή SHA1
7f162d51a081a4dc4d7bc0bc092953880212a0b2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.2

Λήφθηκε
4.982 φορές
Μέγεθος αρχείου
445,34 kB
Υπογραφή MD5
2672c7f6ae0b28b7c82e192ce121ce81
Υπογραφή SHA1
8b17bf2138910b48d5e4add88fd91b3a8b1df156

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.2

Λήφθηκε
29.833 φορές
Μέγεθος αρχείου
790,63 kB
Υπογραφή MD5
46f9685626fa49c55303a2bd5887fba2
Υπογραφή SHA1
377dd80e202db56c4b25155c99474e2a3be63640

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.2

Λήφθηκε
5.709 φορές
Μέγεθος αρχείου
525,83 kB
Υπογραφή MD5
9e0a8fa4bf7ba2bdcde298bc41ca1255
Υπογραφή SHA1
4c80d3214d5d5a581074d750002e5fc4f26cf47f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.2

Λήφθηκε
4.771 φορές
Μέγεθος αρχείου
410,18 kB
Υπογραφή MD5
51c2c5dbd4af4869eb14893fbee5495d
Υπογραφή SHA1
96e7b8ecdb97a6ffd3f47dc0dafda4fdbbe86cf3