Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε την τελευταία έκδοση. Υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στην επίσημη τεκμηρίωση για να σας βοηθήσουν με τη μεταφορά σας
Κυκλοφορήσε στις
Τρίτη, 27 Απριλίου 2010 04:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5268-joomla-1517-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.5.17

Λήφθηκε
322.578 φορές
Μέγεθος αρχείου
6,58 MB
Υπογραφή MD5
632e56a055f5acd8d7e882df542872c3
Υπογραφή SHA1
7c550ca88667d4a1f155dd0310b5f01a7c6152ad

This is the full download package for Joomla! 1.5.17

Λήφθηκε
9.576 φορές
Μέγεθος αρχείου
4,56 MB
Υπογραφή MD5
ae91fa4a6e1468333e1f74b1dc801335
Υπογραφή SHA1
0120021d6221c733e2cfda0783cb20d667a6d21a

This is the full download package for Joomla! 1.5.17

Λήφθηκε
2.431 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,97 MB
Υπογραφή MD5
30b924d1f67e0d6942b9a1f484761d16
Υπογραφή SHA1
40aa54ee818882a5b0ffd35152ac7100d7b7499a

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.866 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,79 MB
Υπογραφή MD5
d816e97c260ee5438e317d2c0d055f57
Υπογραφή SHA1
bafd6caff570034a4876888c722c58ad3654a000

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.294 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,54 MB
Υπογραφή MD5
aef39f982e94dc1397f2eaf59de3ba0d
Υπογραφή SHA1
564ce6caba2ece184444f6a44427f541cd33dcaf

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.844 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,09 MB
Υπογραφή MD5
bb55216cf34cb401183a3405c337a1f3
Υπογραφή SHA1
f6908be146f32c99aace088048263db2792ad572

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.086 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,78 MB
Υπογραφή MD5
bc98203a814ac89d999e6c78d6bef86c
Υπογραφή SHA1
267dac0a2cc0d4ed89c330ff3ad98235a2352dc6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.851 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,53 MB
Υπογραφή MD5
b68dfb73bfcf0c2ece0a7f36ea08a331
Υπογραφή SHA1
058f1e257df6ccace0e63df2cb0ebb257aae6f78

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.578 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,08 MB
Υπογραφή MD5
0728d26de73718ce444bb8f1bc5ad8f8
Υπογραφή SHA1
9b7fc3d1ae66be92822177bde37ae8ee66fb7810

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.294 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,77 MB
Υπογραφή MD5
122daffdc53e2ea68c171e1e29d98450
Υπογραφή SHA1
dc177c7b4c604f99bd768542667dcb4c79e6ba24

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.814 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,53 MB
Υπογραφή MD5
278a24c5c831a828a0ba7946c84f7da8
Υπογραφή SHA1
c9dd1ef8a22900201d3c8ba8a23d47bbec84592f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.852 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,08 MB
Υπογραφή MD5
c6035bd36e580e3691c69f8f7ae87eb3
Υπογραφή SHA1
b9852df9f4f1bd1839544f37ab5a68318f828aef

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.364 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,77 MB
Υπογραφή MD5
0df1f1e0b51ffd92b5626aec4b6d28b2
Υπογραφή SHA1
b1a6ef5445368f2419535cc2e46fbcc05a3ee5b2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.815 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,52 MB
Υπογραφή MD5
dbbc793363304af58fbee270a5923f12
Υπογραφή SHA1
9724dded308729607fe2c888bb54f770894642e2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.590 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,07 MB
Υπογραφή MD5
e83c26ebe388f59933c4d994954705df
Υπογραφή SHA1
d03d848968e8f290427eac50b23c35abae707c5f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.028 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,98 MB
Υπογραφή MD5
13f0d625405fe8f7abe7372d29916423
Υπογραφή SHA1
2eafac6f108dca272f283bb8a4b66c41f78d1c08

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.616 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,96 MB
Υπογραφή MD5
426e92b594807ca8af31379861623af8
Υπογραφή SHA1
9a7adbfbf19313941c10de0baae87b779b47679a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.513 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
8e116677e4bb7e1c2071e3f462ae21e2
Υπογραφή SHA1
3155604641eed76ac8ce97aa7123d017ef95d511

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.039 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,98 MB
Υπογραφή MD5
cb2612033cf07fa9bf557a93c07d49a0
Υπογραφή SHA1
67a3cb3b3758d32171e2a3bea70177a6a6a83860

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.994 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,96 MB
Υπογραφή MD5
02c9415c3b60d01ef024ef16b3edd01c
Υπογραφή SHA1
626db4faa91d570fe5de7f1493892e9cac942976

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.538 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
bba091ce621c4e02e026f48dd0b83481
Υπογραφή SHA1
f2ca0b864279f3a60480e83aeca25b1d474be1a9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.763 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,98 MB
Υπογραφή MD5
edd61b34186b3857f662d937554a3671
Υπογραφή SHA1
993cf735df1692632a66461ac5449c173ed816cb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.945 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,96 MB
Υπογραφή MD5
a7824281fbbfc8565078efef9c15da4c
Υπογραφή SHA1
d77cafaa6da7dbcae9c922596827c89255af0f44

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.599 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
8c2c39f3acbcc5221931f3cd9c420814
Υπογραφή SHA1
72f7bf7e428e8a794ad1aa4161704ea5c989c28a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.076 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,88 MB
Υπογραφή MD5
3e435f411fe644e613a631b63f19d77b
Υπογραφή SHA1
78e99a880ec8298d95736c89c0db9741aba6f9b2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.379 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,88 MB
Υπογραφή MD5
42d186051494d8cff9e02a345593cb1f
Υπογραφή SHA1
af547b597dea81be7c93d7c7dd3c350784ed8f7f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.998 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,55 MB
Υπογραφή MD5
9ba87a85f3eda656af7975fb78546673
Υπογραφή SHA1
4c377e0763fd205f941248d0620043cb2564b64d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.916 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,88 MB
Υπογραφή MD5
ebeeb20da5f368bdc5fc36a0cd9d1273
Υπογραφή SHA1
c3088b4c6bd79654b5dfd2a3818f80639189a197

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.759 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,88 MB
Υπογραφή MD5
0d707905e8bd5b1127ebf251440fe365
Υπογραφή SHA1
11043be5e79bcf1661919ab7567ad017070b8646

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.702 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,54 MB
Υπογραφή MD5
2789de117ac709ecbe757cfedc7ac36f
Υπογραφή SHA1
2f0964c6c7db9813c117d1b9bf60e234e0117a97

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.17

Λήφθηκε
4.226 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,85 MB
Υπογραφή MD5
93beb3de3ccca9f74e2da02872ce079a
Υπογραφή SHA1
9913693f25fc9e96f513917aa00434b8e57cdfa0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.478 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,85 MB
Υπογραφή MD5
8943e556bbbba309e422962a81f6a399
Υπογραφή SHA1
cd2e2ab6db1fafa2e747a61b935f143cdaea35cd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.593 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,52 MB
Υπογραφή MD5
d3ab156fcdaf5bbf36c75d665b77c327
Υπογραφή SHA1
8b50883167720ece5c8b98a555f409def890e4a1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.457 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,83 MB
Υπογραφή MD5
7939110511c120e86e41cd7d831a9261
Υπογραφή SHA1
a834bfbd321cbf2275d5dfb55c753e107b452f9d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.17

Λήφθηκε
4.045 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,85 MB
Υπογραφή MD5
81b5cbd0fc7192a1f83a74148093f03f
Υπογραφή SHA1
910a274eae9cd3aa9537db674e8121ee40d0d1a8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.802 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,52 MB
Υπογραφή MD5
e461b6514b386c4f38aa23e102579d72
Υπογραφή SHA1
86de92474c8d8934e6f0a5e051985000ad295642

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.520 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,75 MB
Υπογραφή MD5
d61e36ba19ec79d13df18f7804e5ac50
Υπογραφή SHA1
f6845a6ebac1080b7223a98f9c88fd3622af1df6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.694 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,82 MB
Υπογραφή MD5
c927ce2315c3ec81130fc7c1ffe243a5
Υπογραφή SHA1
23b6c86d0babe268e4841caefc85aa1c55a9cd9a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.730 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,50 MB
Υπογραφή MD5
cc1e197701b2977eb0186af27c8e45e2
Υπογραφή SHA1
0465dc37cfea05ba58404bed79e411f9ad060262

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.029 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,94 MB
Υπογραφή MD5
b90dd3a7e9fb2d4e2b74d9aeec64ff71
Υπογραφή SHA1
394ddb79f1bdac4a3700df7e906fbbb187df5ca2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.097 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,15 MB
Υπογραφή MD5
ad417bcd03046a93b2529036d0fbc802
Υπογραφή SHA1
8a451e0919e979f9140801484185515061283f7f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.754 φορές
Μέγεθος αρχείου
920,58 kB
Υπογραφή MD5
ddd096c08fafbe59909d7a092f0beca3
Υπογραφή SHA1
e021a08e8caabae929525967a184c46cd28f80f6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.033 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,90 MB
Υπογραφή MD5
d88625cbe3c57cc470480efa1f73c16c
Υπογραφή SHA1
a869049388399a79515e8e32023d8cac7680284f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.614 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,14 MB
Υπογραφή MD5
1e0cae7fb151c53def5b52215b619fd3
Υπογραφή SHA1
9ee94499153480cc99f922104d4330c859a70493

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.17

Λήφθηκε
1.738 φορές
Μέγεθος αρχείου
913,13 kB
Υπογραφή MD5
e943629964fad8ec43b7ea55694a9d69
Υπογραφή SHA1
0123bbcf88c04872883aaf1a83acbcf6e50283fa

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.17

Λήφθηκε
8.203 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,90 MB
Υπογραφή MD5
8b3d65a2146f9dbb41ca85845ad0d279
Υπογραφή SHA1
072be30fa719a2e4864c63f295ebd2d19df24986

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.17

Λήφθηκε
9.108 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,14 MB
Υπογραφή MD5
b1dece4efc343db132d72c0c8847ee13
Υπογραφή SHA1
1b0282141d800c007a4dd3d7c15cbcf0c25bbc3a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.473 φορές
Μέγεθος αρχείου
913,76 kB
Υπογραφή MD5
e6dc7079796dc144c8005dadc629809b
Υπογραφή SHA1
b8e9b913db712868fa59848c0b349921eb40975d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.17

Λήφθηκε
55.464 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,47 MB
Υπογραφή MD5
54ca889ac86f5f31660793d6803a8362
Υπογραφή SHA1
06e69323dec10810ba5906b4ec68c70b9a013db2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.17

Λήφθηκε
24.530 φορές
Μέγεθος αρχείου
774,96 kB
Υπογραφή MD5
6d67f9e2049fa1c8f53a7e5903e530d4
Υπογραφή SHA1
b251fa722aebca885f97243b876fe3eeffee02db

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.17

Λήφθηκε
3.307 φορές
Μέγεθος αρχείου
587,42 kB
Υπογραφή MD5
ea53d371e32cc9a02729ebb1d5b27cf0
Υπογραφή SHA1
d7e590aad999beabd43f2e0edc15e2e577a58b0b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.17

Λήφθηκε
22.028 φορές
Μέγεθος αρχείου
54,16 kB
Υπογραφή MD5
5828cd9f6560097246de5600ac60bdd5
Υπογραφή SHA1
f1070fa992d3a53ef10403cee3a42d09aa1d6cf6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.17

Λήφθηκε
5.416 φορές
Μέγεθος αρχείου
48,60 kB
Υπογραφή MD5
0bb76ea69b0c59577ba6b386fe4639a3
Υπογραφή SHA1
7d7e6295737fe8f9ec463484dbd8ab6defe562c2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.16 to 1.5.17

Λήφθηκε
2.334 φορές
Μέγεθος αρχείου
44,88 kB
Υπογραφή MD5
77124bcdd98f144e968a5fcd4514b4cc
Υπογραφή SHA1
bc2b7d39c37dc52b738cdb16eb448c2159c8ea1b