Ενημέρωση!

This release is part of a Joomla! version that is no longer supported. We encourage you to upgrade to the latest release. Resources are available to help with your migration on our Official Documentation
Κυκλοφορήσε στις
Σάββατο, 24 Απριλίου 2010 04:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5259-joomla-1516-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.5.16

Λήφθηκε
58.218 φορά
Μέγεθος αρχείου
6,49 MB
Υπογραφή MD5
b74e029fa25a5df47a69c622b41e7b44
Υπογραφή SHA1
7995a18301022773366a15a6d97fe99a395c0f31

This is the full download package for Joomla! 1.5.16

Λήφθηκε
3.578 φορά
Μέγεθος αρχείου
4,60 MB
Υπογραφή MD5
4c97a5ec350f77b3f05dc446416a63bb
Υπογραφή SHA1
4dfa5ce33ff56d21afdfc6473ed566fe6ab1529d

This is the full download package for Joomla! 1.5.16

Λήφθηκε
2.160 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,97 MB
Υπογραφή MD5
015dda0ce91c9f9c3fdf569ccc345486
Υπογραφή SHA1
4be01c8933f3b7552de7c1e2ab361fc8856df356

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.540 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,79 MB
Υπογραφή MD5
1d89af518ee54f30821fbae10fe7cf21
Υπογραφή SHA1
c78133e9dadcfa1f761db9c8596d45ca07e93dc8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.609 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,53 MB
Υπογραφή MD5
6579df1e449717b14698ae2008b3e627
Υπογραφή SHA1
219a3f58c2bf2d62bfce9fbe8d7ce0abbcaff3aa

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.390 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,08 MB
Υπογραφή MD5
90e097554108ee45a48470cff8a23d27
Υπογραφή SHA1
0011a557c2ee0688c1675bfb796b9a1dcea7a446

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.16

Λήφθηκε
9.248 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,78 MB
Υπογραφή MD5
f6ff2139ca81db59862d4c3de9d45d27
Υπογραφή SHA1
ce137c26e6622f4e23e19299e4e5a6bcbf81a799

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.336 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,52 MB
Υπογραφή MD5
575b9e562e72f4ad07ee3552df09c2e5
Υπογραφή SHA1
d05632d0f23e9bbc7575457217305200e9accdf2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.292 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,09 MB
Υπογραφή MD5
3f3129617ee032cf2c9eb0954f94fc8b
Υπογραφή SHA1
d1238f0feaa0f0c358ec24a1e7c902481b4259a9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.431 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,77 MB
Υπογραφή MD5
744fb1d67238fca94d5b849fbc7fc3eb
Υπογραφή SHA1
751d8f51c93cd6c2ba8df37e17444882106f36bc

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.273 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,52 MB
Υπογραφή MD5
f5963b1c39aa5e4b3d345de474682a5a
Υπογραφή SHA1
db67bfdf5bf76095fc3e22a570dc36ecbe93ddd8

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.292 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,09 MB
Υπογραφή MD5
22a634c90224ed5f891519fbaef80d6a
Υπογραφή SHA1
6b350c14c50f4e76a8865e40fdf018eb0336132d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.423 φορά
Μέγεθος αρχείου
3,77 MB
Υπογραφή MD5
3dc863a89a11a51cc12213cbbcdc1780
Υπογραφή SHA1
58ab4244a46772a89db206d111796194b2b3abc3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.292 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,51 MB
Υπογραφή MD5
d8a86366112a952b34f0f701ef8bcc14
Υπογραφή SHA1
29d47398433b6c45ca71c84986f4949a4f172491

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.264 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,09 MB
Υπογραφή MD5
5cbe6a802df4fd6bcefee29984b79ce8
Υπογραφή SHA1
b009dda8f9fcbd47e944ea450f4fb56a4068b613

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.369 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,98 MB
Υπογραφή MD5
86569c3791b9aef56a609873553c1dc9
Υπογραφή SHA1
dffd2eac200d920b7fa7aef49dd050d328945d95

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.278 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,95 MB
Υπογραφή MD5
8fefb8d652a58ca89465fe0d1ed7bc6b
Υπογραφή SHA1
2228e8f5cf9a1faa707588a636c4e83e4bab46b2

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.270 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
8530f24b71bd1f1e982d96af967a9f76
Υπογραφή SHA1
37d5e5638f9a562ffb9712268136081e0ac352e1

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.354 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,98 MB
Υπογραφή MD5
3e051b723e58f499a0b30f5ed38a0805
Υπογραφή SHA1
da01908acb2e15b4eab337f84765cf70bd8f1291

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.285 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,95 MB
Υπογραφή MD5
67be822151eea88d813c9244b9fb036b
Υπογραφή SHA1
40ce31a15a69f609dd3c2aee13e7738a71527e7c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.405 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
44f5350b6d394da86b207a3cad641e0a
Υπογραφή SHA1
6cac9c435ce6975b11f51ca7f237b3c75510505b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.430 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,98 MB
Υπογραφή MD5
80cdbced64eecce7ad0578e8b79be3d7
Υπογραφή SHA1
37c4b84d650b96cbb5905ae1221a917bdd57b815

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.345 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,95 MB
Υπογραφή MD5
7ae08cd61b811ef0fbea4c4e56ad9718
Υπογραφή SHA1
6b451f49b48edd058f903139039bbd8c549aca45

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.272 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
a2ec81fb36a3056fae33adf228cf49aa
Υπογραφή SHA1
c8a1a1964b988bf279904a4a173491f517d100dd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.517 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,88 MB
Υπογραφή MD5
eb8323328d1e1f511367bc7493fde3aa
Υπογραφή SHA1
bd07757062a2c899e65538c41511f128315850e6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.312 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,88 MB
Υπογραφή MD5
328f970c6d0d98d6cac09f554ad2e357
Υπογραφή SHA1
d2493ce8d4a990a1a63fc2cc2ec4d1b6e80bd03a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.254 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,55 MB
Υπογραφή MD5
a3c02658b2ebe5482fea2920c1e7d566
Υπογραφή SHA1
2b23334b0c2fc605bcbbad3a7afd36684e136ed7

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.494 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,88 MB
Υπογραφή MD5
9543180139c5075d4beb16f160f635e9
Υπογραφή SHA1
ade82aa1497a21268c4296e26acf4f3c6fc02379

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.405 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,88 MB
Υπογραφή MD5
b7233d313b4b675704a7e4733dbfaf72
Υπογραφή SHA1
2b9b7e8a9d357596d839097998e388ac34d7c8bf

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.278 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,54 MB
Υπογραφή MD5
227be5cd9af5ea2eedbe8b1f9882d059
Υπογραφή SHA1
23f35b1e8f231237b7e0f490d288c39f156b6c23

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.664 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,85 MB
Υπογραφή MD5
52f4f61a3daca3769152ea9bf1196bb9
Υπογραφή SHA1
665b0103afdc23724cb33c4f281950dff1709f3c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.531 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,85 MB
Υπογραφή MD5
5b28868ae5afbbff8e8a82d8e4cd7296
Υπογραφή SHA1
6fe4ea15326f68db0ec165e38d66179f9c06948b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.341 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,52 MB
Υπογραφή MD5
8fbf3970ce867e258d6e5ec1c452542b
Υπογραφή SHA1
3501513d015e8f8e016e0c7d00df42584324c28e

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.611 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,83 MB
Υπογραφή MD5
9a08082b7cb14046af6f09fccd3542c2
Υπογραφή SHA1
14afec9d83018b05ccf7014eece3f59e9ed63152

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.388 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,84 MB
Υπογραφή MD5
bd7d5d29c53587bb2bf97397fae79325
Υπογραφή SHA1
057d97b007bd6003cfabe1139d1fd80bb7ad8f05

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.288 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,51 MB
Υπογραφή MD5
4760ea45b31eabb1595f4c2be0c3b105
Υπογραφή SHA1
2b20d6c9c9411247b3dd8362832e79ffa5670050

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.524 φορά
Μέγεθος αρχείου
2,75 MB
Υπογραφή MD5
ebcf534159fcc335885ecf0d80bc3296
Υπογραφή SHA1
6a7132d2a8ac27711709bc8c26cb1b1704d423ca

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.363 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,81 MB
Υπογραφή MD5
5cbd4150d2dca55c8e9accb3646014b6
Υπογραφή SHA1
68f770046b05984f984aa7398f38664e48d55763

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.11 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.466 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,48 MB
Υπογραφή MD5
28063a94307fa7084de9bd3cf8ace1b6
Υπογραφή SHA1
fc2ee389e7476fb3548c8312161443fe9ee37a85

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.489 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,94 MB
Υπογραφή MD5
f801b3d0956f13e556f39966463825a1
Υπογραφή SHA1
32caa4f1ff7519e92c76f3909076f31cd9cf5322

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.316 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,15 MB
Υπογραφή MD5
7c79460c3120ff29b1b77caa812043be
Υπογραφή SHA1
af26de1668ea8e90f0e8ae4a479c0cbca94127d6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.12 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.275 φορά
Μέγεθος αρχείου
923,25 kB
Υπογραφή MD5
321837533120530e64ba397883d4507f
Υπογραφή SHA1
28e37204841c35b1620bb69c37fd22f95dbc3f50

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.476 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,90 MB
Υπογραφή MD5
7ffa2b6fcc103ffe41d1faecbf244616
Υπογραφή SHA1
7c4b859a19553b190fc69dfe778c84ff0cb04664

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.295 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,14 MB
Υπογραφή MD5
258727ab7b0630cf46a9c0b064233054
Υπογραφή SHA1
5919e7ab6f9da48de586ca4b55b4011c8b7ea512

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.13 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.268 φορά
Μέγεθος αρχείου
916,28 kB
Υπογραφή MD5
9ab96ee35da49c8b337c281db7268fa5
Υπογραφή SHA1
a4993a95fab17813c89ad09ea84bbf59c8e3f3d5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.16

Λήφθηκε
2.562 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,90 MB
Υπογραφή MD5
97988c91ba9f5c88487e46516261be8f
Υπογραφή SHA1
005f924692249b98b67b69b9c59defbfe4cf485b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.16

Λήφθηκε
2.276 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,14 MB
Υπογραφή MD5
5b84fc5222c1d310fa4b89bb0ba8deb4
Υπογραφή SHA1
0dd6c5f67a9f392358315051f624674d73a0e841

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.14 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.340 φορά
Μέγεθος αρχείου
916,63 kB
Υπογραφή MD5
427fb800ead668bc0737bb6c8d83dd6a
Υπογραφή SHA1
08a0bfe7ffe2ca959f80877d18aab6d0a70874f3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.16

Λήφθηκε
22.881 φορά
Μέγεθος αρχείου
1,47 MB
Υπογραφή MD5
60ad0269dede64ef38a1ff6c956142ee
Υπογραφή SHA1
e93b06e616a67ae72343cbb85c39c17d6f83814a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.16

Λήφθηκε
7.270 φορά
Μέγεθος αρχείου
772,49 kB
Υπογραφή MD5
901bd3862943837322b4965d2fcbb2b3
Υπογραφή SHA1
bf0fb117875af2c7f22fd6f928d5d222afe7579a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.15 to 1.5.16

Λήφθηκε
1.629 φορά
Μέγεθος αρχείου
586,54 kB
Υπογραφή MD5
9bc71897aad0e71d22d3fc4208b884e0
Υπογραφή SHA1
affabe37b6e29b55068d9802a6169c3aa18c3e6a