Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε την τελευταία έκδοση. Υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στην επίσημη τεκμηρίωση για να σας βοηθήσουν με τη μεταφορά σας
Κυκλοφορήσε στις
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2009 03:30
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5235-joomla-1511-security-release-now-available.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.5.11

Λήφθηκε
329.892 φορές
Μέγεθος αρχείου
5,83 MB
Υπογραφή MD5
8474c7b88a48f5d65c8597644fb1e059
Υπογραφή SHA1
dc0dcd3c8a33ea763398a39d5d183d950961745e

This is the full download package for Joomla! 1.5.11

Λήφθηκε
8.013 φορές
Μέγεθος αρχείου
4,06 MB
Υπογραφή MD5
74ddd918759d8fe0b89a1b5160bed6d5
Υπογραφή SHA1
2e323a82a532618723fa7e34bceabf0addd0db65

This is the full download package for Joomla! 1.5.11

Λήφθηκε
9.146 φορές
Μέγεθος αρχείου
3,48 MB
Υπογραφή MD5
28c6d8e5d02b4edccfd25af074196826
Υπογραφή SHA1
8aaa7aba7a2e04e047ab68a8086fc552db66484a

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.11

Λήφθηκε
12.514 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,97 MB
Υπογραφή MD5
b0849c7da4c99f2e8105e70809515403
Υπογραφή SHA1
98482e67d7862253f9417b82b1047e73e8b83f81

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.11

Λήφθηκε
5.047 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,89 MB
Υπογραφή MD5
9ca9f47c8fa4a9c33e2473ea14b6f467
Υπογραφή SHA1
da0759d8ae4e999b9ed4853aa707fcfb70917422

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.11

Λήφθηκε
3.225 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,50 MB
Υπογραφή MD5
e27623a5b02cd8d17b26e11168b48513
Υπογραφή SHA1
e95bb6c6763599f5a51c8291fb9a97e5ba96a127

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.11

Λήφθηκε
92.453 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,96 MB
Υπογραφή MD5
929cbb7f39dd96d6b50b3a7aef23be7d
Υπογραφή SHA1
399d3e8692542f453992ab9a8076b393a8339b4d

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.11

Λήφθηκε
1.848 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,88 MB
Υπογραφή MD5
83c967d2a0a55500ce80e5e9fd0f5cc2
Υπογραφή SHA1
beb3e4914af5bdbfc65644868b8056ce84f137db

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.11

Λήφθηκε
1.713 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,51 MB
Υπογραφή MD5
d425f594155158ce0c2a10128de94dd1
Υπογραφή SHA1
ac70157ca4035407d05c4e5911502baa5df06fc4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.11

Λήφθηκε
2.818 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,95 MB
Υπογραφή MD5
8d8a36a454dd9a8d950c76203c0400e9
Υπογραφή SHA1
9c4d10f80aabe1425941b259b1f3c2e66b5cd3b9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.11

Λήφθηκε
1.832 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,87 MB
Υπογραφή MD5
69082bf7d26a9b4cdfe0c28b969319e0
Υπογραφή SHA1
9c6ab88aa90dbb5428c7f19aed3ef08d0f2290c0

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.11

Λήφθηκε
2.996 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,51 MB
Υπογραφή MD5
1fa738dde4423a5ba06f17ab9884277c
Υπογραφή SHA1
a62ad1335bc55c76913bde1739674b2b0cd06412

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.11

Λήφθηκε
4.875 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,94 MB
Υπογραφή MD5
704240d45d0f63440455ca31e62a8499
Υπογραφή SHA1
34b2090ae07fbf0d9cffe251b8cb30c88c38bebd

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.11

Λήφθηκε
3.575 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,87 MB
Υπογραφή MD5
54f436383d3c97673ffb8a7f98b75988
Υπογραφή SHA1
284a6c7d1e766da2f0476a921ff5fcdc84b87183

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.11

Λήφθηκε
12.913 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,51 MB
Υπογραφή MD5
51531fb49df4b5be3f9969e71c2160bd
Υπογραφή SHA1
8c7ee0162a6d63f42ab4bdb31b882470ed00c21f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.11

Λήφθηκε
2.780 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,44 MB
Υπογραφή MD5
b5ef0449802a92ddec942bca6708987c
Υπογραφή SHA1
28b69a492601cca0405445cd06c545982a3da2d3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.11

Λήφθηκε
19.249 φορές
Μέγεθος αρχείου
978,36 kB
Υπογραφή MD5
11cd6691dd498aa893f77654d8cb7f46
Υπογραφή SHA1
7b8a725bebbd376bec1c9491fdfea536703edb49

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.11

Λήφθηκε
5.007 φορές
Μέγεθος αρχείου
776,07 kB
Υπογραφή MD5
b2c37e3774476c0285c2ed94414dc736
Υπογραφή SHA1
83b53fdd5567fed3b66bd67c79f2691fbaa929a3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.11

Λήφθηκε
7.627 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,42 MB
Υπογραφή MD5
2fee261770a88e6dbfa7dc3391388bd7
Υπογραφή SHA1
b98066b99db8f3e89b835aabcf606e7852854689

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.11

Λήφθηκε
1.750 φορές
Μέγεθος αρχείου
967,25 kB
Υπογραφή MD5
482c70070ebf16ca9f7c5c0c5fe0097c
Υπογραφή SHA1
811bf89929b433e0efe939ff8763f3c98509f551

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.11

Λήφθηκε
2.305 φορές
Μέγεθος αρχείου
763,71 kB
Υπογραφή MD5
6567e1ce0885a3a4680ecd34cd99b2c0
Υπογραφή SHA1
6057b891baddd213a9923c4519ffb6160a4004cf

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.11

Λήφθηκε
3.570 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,42 MB
Υπογραφή MD5
94c4c3e8ae2f1c860e78a8d2808fb7ca
Υπογραφή SHA1
579997d34104f6e60c2e1a61015653a1925fa999

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.11

Λήφθηκε
10.623 φορές
Μέγεθος αρχείου
967,53 kB
Υπογραφή MD5
ac517af3a6169d15992376a972667628
Υπογραφή SHA1
9dc767a4b77d32958af00343e51c464ed8df7955

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.11

Λήφθηκε
5.257 φορές
Μέγεθος αρχείου
764,26 kB
Υπογραφή MD5
fcbf691ed8991272ed2d19dc9803ffed
Υπογραφή SHA1
932dab00a99d6425e20dcd2886b5c273e35541c5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.11

Λήφθηκε
5.037 φορές
Μέγεθος αρχείου
876,43 kB
Υπογραφή MD5
1d085d8f9e0e77977839dce0c90637d1
Υπογραφή SHA1
2a25ae43a543cabca5d3019cca0914813fcda9f4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.11

Λήφθηκε
7.232 φορές
Μέγεθος αρχείου
571,81 kB
Υπογραφή MD5
3a0945bd042886d21f1ae0c3d7f2396d
Υπογραφή SHA1
a0d7597630f615d26e6845915ec359ba9608be30

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.11

Λήφθηκε
2.063 φορές
Μέγεθος αρχείου
439,75 kB
Υπογραφή MD5
6b20000b8623f8cd18e970600d5dc474
Υπογραφή SHA1
19edd2c3e861fdf28b34aabce7985b81af0791da

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.11

Λήφθηκε
9.890 φορές
Μέγεθος αρχείου
810,35 kB
Υπογραφή MD5
18793392d282ba99d94a74257f8e15f0
Υπογραφή SHA1
e1db20814804b6c360f944f975aadbc307f19bdc

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.11

Λήφθηκε
6.203 φορές
Μέγεθος αρχείου
533,98 kB
Υπογραφή MD5
ee8da243ddef3cb08b4a3fdade4409be
Υπογραφή SHA1
ede1f1fdf6881bcd192c08b321397e58864fe0f3

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.11

Λήφθηκε
2.815 φορές
Μέγεθος αρχείου
413,65 kB
Υπογραφή MD5
0e0be0aca9e47996a9b743bb63f81b44
Υπογραφή SHA1
0c664e2f674568bfd26f6becb8dee3b3dad02f53

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.11

Λήφθηκε
13.864 φορές
Μέγεθος αρχείου
498,36 kB
Υπογραφή MD5
04c21fad1c2c0ae587b5a405c5de2a3b
Υπογραφή SHA1
59f39b3189b46dfb06663cd451de3a5349cf9934

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.11

Λήφθηκε
12.422 φορές
Μέγεθος αρχείου
305,39 kB
Υπογραφή MD5
caa0e920e1b49de9f924b39a7c444678
Υπογραφή SHA1
343a956d393f5702ea4546e9f57646dcb3703664

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.9 to 1.5.11

Λήφθηκε
3.688 φορές
Μέγεθος αρχείου
234,72 kB
Υπογραφή MD5
f19f5c26c8a6e489e2b91e1745cd3b15
Υπογραφή SHA1
77fa63154357d446673f5f99b4a539038cc32678

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.11

Λήφθηκε
56.801 φορές
Μέγεθος αρχείου
243,76 kB
Υπογραφή MD5
ba0eca6439b2720a6a3b617ada76e459
Υπογραφή SHA1
eeb5d72b333d89d83cd1ffeee69cb0cae1ccc335

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.11

Λήφθηκε
15.532 φορές
Μέγεθος αρχείου
138,18 kB
Υπογραφή MD5
9958ffaed9251f2b42c14d81add86c72
Υπογραφή SHA1
ef6f9ae7fca8ace86467a1e0abe2ee33ecd8af29

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.10 to 1.5.11

Λήφθηκε
7.324 φορές
Μέγεθος αρχείου
107,81 kB
Υπογραφή MD5
5a39f4cd4e8888ec11214d6585b739ad
Υπογραφή SHA1
9d7fec397aa54d3f9a7ca4c1b14f0136e0e5efa8