Ενημέρωση!

Αυτή η έκδοση αποτελεί μέρος μιας έκδοσης Joomla! που δεν υποστηρίζεται πλέον. Σας ενθαρρύνουμε να αναβαθμίσετε την τελευταία έκδοση. Υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες στην επίσημη τεκμηρίωση για να σας βοηθήσουν με τη μεταφορά σας
Κυκλοφορήσε στις
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2008 00:00
Ανακοίνωση κυκλοφορίας
https://www.joomla.org/announcements/release-news/4563-joomla-1014-released.html

Νέες Εγκαταστάσεις Joomla!

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για τις νέες εγκαταστάσεις του Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.0.14

Λήφθηκε
45.037 φορές
Μέγεθος αρχείου
2,70 MB
Υπογραφή MD5
5a49ba768017ddd11a98064342e80cef
Υπογραφή SHA1
d9db538ae946e96cd21680d53d8d725fa15bd14a

This is the full download package for Joomla! 1.0.14

Λήφθηκε
12.019 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,90 MB
Υπογραφή MD5
3b03e7db374da0321c5ce4d80b53b3f5
Υπογραφή SHA1
6c20fcfe7a3e03f73bd068761bcbdff78b709405

This is the full download package for Joomla! 1.0.14

Λήφθηκε
12.086 φορές
Μέγεθος αρχείου
1,62 MB
Υπογραφή MD5
9d8eb855078cc2645ee0eec8d3bea12c
Υπογραφή SHA1
d906be82ed360c2d8d682e47d24e15880f9bdea0

Ενημέρωση υπάρχουσας Εγκατάστασης Joomla

Οι λήψεις σε αυτήν την ενότητα είναι για την ενημέρωση υπάρχουσας Joomla! εγκατάστασης. Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει με την υπάρχουσα έκδοση.

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.14

Λήφθηκε
5.593 φορές
Μέγεθος αρχείου
774,32 kB
Υπογραφή MD5
aa5af7dc608672cb27fec52516d61d08
Υπογραφή SHA1
0868578355bcb1d820708cc106440a40f5804cff

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.14

Λήφθηκε
2.606 φορές
Μέγεθος αρχείου
391,05 kB
Υπογραφή MD5
1bf390290f70063d5685fca8494b6d93
Υπογραφή SHA1
afc97202bd3fda9bf2c30874f10141d0ace65a89

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.12 to 1.0.14

Λήφθηκε
2.381 φορές
Μέγεθος αρχείου
269,51 kB
Υπογραφή MD5
e485ea186236d725c25284cb0763f33d
Υπογραφή SHA1
ec8ad62abffc36f8012cd36d5eb38a441d117109

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.14

Λήφθηκε
12.869 φορές
Μέγεθος αρχείου
764,91 kB
Υπογραφή MD5
2e7e5f161f7afe268949937301c561be
Υπογραφή SHA1
ce1dc2216430e7318ab99c15b87ad90135884ee0

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.14

Λήφθηκε
4.085 φορές
Μέγεθος αρχείου
385,56 kB
Υπογραφή MD5
bd31756fe204d945428ef032134544d8
Υπογραφή SHA1
a82ac2fdc8594a24e1accb410bb3e88da85b280d

This package is for performing updates from Joomla! 1.0.13 to 1.0.14

Λήφθηκε
3.021 φορές
Μέγεθος αρχείου
264,82 kB
Υπογραφή MD5
b65eb31fcbe699a739b65cd8e72f4474
Υπογραφή SHA1
43da656c0c33c56b153321f498e198edb047ed89