This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.
Издадено на
Вторник, 13 Април 2021 00:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5835-joomla-3-9-26.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.26

Изтеглени
2 880 пъти
Размер на файла
7.66 MB
MD5 сума
870fb5d02abd969e8f6fdd88951c6ef9
SHA1 сума
141f66b3ebcd613a46645e17ae9bc254be0e5c2d

This is the full download package for Joomla! 3.9.26

Изтеглени
11 026 пъти
Размер на файла
9.41 MB
MD5 сума
4c4f55cb5f108e1685ba3bcd75d80c82
SHA1 сума
c33acb8a0833706003f5e597ae0630ca4d66c45c

This is the full download package for Joomla! 3.9.26

Изтеглени
45 466 пъти
Размер на файла
13.39 MB
MD5 сума
b7137ba1fa62cafb4a35a401d6964477
SHA1 сума
1b29779c2ec1e02e14ce808df05a0c4375f382f1

Актуализиране на съществуващи Джумла! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуваща Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.25 to 3.9.26

Изтеглени
781 пъти
Размер на файла
663.26 kB
MD5 сума
269b3a92ca13a7a2ec4c2b859e938898
SHA1 сума
08fd7d8bad115af3c3a06d8166f88338761941cc

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.25 to 3.9.26

Изтеглени
680 пъти
Размер на файла
801.83 kB
MD5 сума
191bd95f91b9c4ec963daaa3f80f6c9e
SHA1 сума
19d1e8ae90eaa038edca047610b6fdb0fa52f2a3

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.25 to 3.9.26

Изтеглени
2 381 пъти
Размер на файла
1 007.19 kB
MD5 сума
ae8f24b42c536bb008000b8b0137281c
SHA1 сума
98e036dd22220af4760ad73b9f254ed21ee4d1fe

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.26

Изтеглени
663 пъти
Размер на файла
3.31 MB
MD5 сума
4b6cf7681487e9e3cd4a1a2f47387f95
SHA1 сума
308ff7df83c00ff450fe7780acb8775e29ecedaa

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.26

Изтеглени
709 пъти
Размер на файла
4.33 MB
MD5 сума
6d34d8c5144a9e009f0902a3cefde34e
SHA1 сума
ef7b973ff27422b488c4cce6e5236fc92adc1d97

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.26

Изтеглени
1 697 пъти
Размер на файла
7.00 MB
MD5 сума
2b5320148654dc49cd36d60f473a9473
SHA1 сума
1aecd1c913a84b8e5ee8699ba9783a8067b98ee5

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.26.

Изтеглени
480 пъти
Размер на файла
6.52 MB
MD5 сума
c0335544eeb36c0b64ccb972d95b27f6
SHA1 сума
788622145bfc55c5752fbcb10b2f90062c6fca2c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.26.

Изтеглени
652 пъти
Размер на файла
8.11 MB
MD5 сума
913148e26724cfe9d07d0101ffeb6356
SHA1 сума
c562dce2d0ff6e22e2f6aad695b14decdf8b4dce

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.26.

Изтеглени
649 295 пъти
Размер на файла
11.88 MB
MD5 сума
461991bff65f63de1d0638160c3eb8a2
SHA1 сума
c48f00b51ea3e89be65f594c2ae601d2345beb4e