This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.
Издадено на
Вторник, 12 Януари 2021 00:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5830-joomla-3-9-24.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 3.9.24

Изтеглени
4 877 пъти
Размер на файла
7.66 MB
MD5 сума
7187659fa4312669eee818b04c8a0740
SHA1 сума
340e65f233ece8d0814fdbfa38f0ad8dfb7026a8

This is the full download package for Joomla! 3.9.24

Изтеглени
13 164 пъти
Размер на файла
9.39 MB
MD5 сума
f52a9576482a8799f836698d982e5632
SHA1 сума
882c25c664b2c7b11963a7b589484a79e10eb5ff

This is the full download package for Joomla! 3.9.24

Изтеглени
78 526 пъти
Размер на файла
13.36 MB
MD5 сума
79412ce9be0f460db2da96bd9455238c
SHA1 сума
4ae73137a0a84a0b606ecbffb82ac90930bdebf6

Актуализиране на съществуващи Джумла! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуваща Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.23 to 3.9.24

Изтеглени
800 пъти
Размер на файла
178.31 kB
MD5 сума
fc90c8053c64f76fc0f301d64ff22f24
SHA1 сума
16a09633fab3e499f61275f70a2c92ca3c2e3129

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.23 to 3.9.24

Изтеглени
380 пъти
Размер на файла
223.53 kB
MD5 сума
ebe34154363d61b42f68796c1f89a21f
SHA1 сума
f7983bcbcbeaaefbb2e936d208b12435be9101de

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.23 to 3.9.24

Изтеглени
2 204 пъти
Размер на файла
276.01 kB
MD5 сума
bd1de5b589ff972d55b13027c4982c00
SHA1 сума
627a94ce7665faa0e94c033d078e74281402b01d

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.24

Изтеглени
605 пъти
Размер на файла
3.24 MB
MD5 сума
7e1497cbbdcb3ebf9e3164f3fa929ded
SHA1 сума
c8b86259a0ce88df866ec037118528d8af7d95bc

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.24

Изтеглени
436 пъти
Размер на файла
4.24 MB
MD5 сума
4a11b1c8bfab0f4f6a02a043ceffffb8
SHA1 сума
506fcf33d9e04b791ec7cfc79813a8a6c76dcd4e

This package is for performing updates from Joomla! 3.9.x to 3.9.24

Изтеглени
1 945 пъти
Размер на файла
6.87 MB
MD5 сума
9754af74a9a5bd24bba74923279725eb
SHA1 сума
83b179a5f1f8b227b9e4cdd7e62335466d0521cd

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.24.

Изтеглени
406 пъти
Размер на файла
6.50 MB
MD5 сума
30e41653534e3f424dbb3134ebc8d4fb
SHA1 сума
1eab1b1b52a87d429c3b7c7da7bea4535d5c3c44

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.24.

Изтеглени
392 пъти
Размер на файла
8.08 MB
MD5 сума
92a57f29563ed21e835f7fb60304ddf9
SHA1 сума
d1bd238a3d55d08e70de50ad32a623131dbfc922

This package is for performing updates from Joomla! 2.5 and previous 3.x releases to 3.9.24.

Изтеглени
714 260 пъти
Размер на файла
11.85 MB
MD5 сума
5b3c07863945547504c454acc55e47ae
SHA1 сума
3d1c0e54add7f67047225e5444c6e3d525a00427