This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Понеделник, 05 Март 2012 14:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5415-joomla-252-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

Изтеглени
135 288 пъти
Размер на файла
7.61 MB
MD5 сума
c1f63f6181d985f71f7fefe6a2c5c790
SHA1 сума
4743d9762c5eb85e2e00fdbff54a09d9bb15f826

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

Изтеглени
4 339 пъти
Размер на файла
5.25 MB
MD5 сума
fbb5b9eedcbeee19a42cf781a7d31ea6
SHA1 сума
d8d4fdd6308d2e92d63631f3a4ae29a45ce0e60c

This is the full download package for Joomla! 2.5.2

Изтеглени
3 133 пъти
Размер на файла
4.38 MB
MD5 сума
ba41c4a5905e18bd8a2c0c82e162b6e3
SHA1 сума
c47ee08aa541bb9c21bcf4a90d3aaf799197c507

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

Изтеглени
120 965 пъти
Размер на файла
429.73 kB
MD5 сума
65fe500ec8dee5b5fbbeb4f507b7e838
SHA1 сума
dfeb870c698c7e415268766d9176e6421a447fe0

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

Изтеглени
2 287 пъти
Размер на файла
370.55 kB
MD5 сума
9206d920f8d20ffb53b43d0f4db08521
SHA1 сума
e4da949877741e830f56510305137d5b0643c686

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.0 to 2.5.2

Изтеглени
2 312 пъти
Размер на файла
288.02 kB
MD5 сума
e9e205b3487e8afe53eef6d1612474d1
SHA1 сума
3ae97aebb9c4ca2d36c7d9f40812a041d0603879

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

Изтеглени
22 349 пъти
Размер на файла
23.28 kB
MD5 сума
517869611939bc8b6f5d2a56a05f043b
SHA1 сума
a1b4213eeeb5d0ecd3d1d13aa57c23d76d259db1

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

Изтеглени
2 890 пъти
Размер на файла
16.54 kB
MD5 сума
6be81559e5ffa6ce2e218f0257fea3ca
SHA1 сума
64a9ad33712326dd9f8e91725702018843ace665

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.1 to 2.5.2

Изтеглени
2 790 пъти
Размер на файла
14.88 kB
MD5 сума
887f3242f03b47b8b2104eb59bb99652
SHA1 сума
cc7cfe80ad82f2f5cb6b9b5124badf2cf37f4bb3

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.2

Изтеглени
30 373 пъти
Размер на файла
6.71 MB
MD5 сума
7ac2e9c040ac25305bdf4edb661ff5d7
SHA1 сума
ca305401dde24ebcedae785a7efee4ec206667b1