This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Четвъртък, 06 Февруари 2014 16:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5530-joomla-2-5-18-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 2.5.18

Изтеглени
244 870 пъти
Размер на файла
7.58 MB
MD5 сума
217a5e15cc9ccd3b9374a4c6061774ea
SHA1 сума
d4e4ca2f362d3ac570ea2c93de930086692c1232

This is the full download package for Joomla! 2.5.18

Изтеглени
7 303 пъти
Размер на файла
5.19 MB
MD5 сума
2b76d968ebefdd1a5698133bda3f27e5
SHA1 сума
8169ea5c3331e74c1fe6d0292dff8da036c58f4c

This is the full download package for Joomla! 2.5.18

Изтеглени
2 226 пъти
Размер на файла
4.31 MB
MD5 сума
1c813f7ecf44acc107baf7d4d7ad5cc0
SHA1 сума
6d55a2d15cd04d24945d9f5e8ad763c987743591

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.18

Изтеглени
394 096 пъти
Размер на файла
3.42 MB
MD5 сума
a5f0061ead242f695b9d93ff1a53edee
SHA1 сума
e0c76c97768ece60fcef3fada058a762bb3378d9

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.18

Изтеглени
2 647 пъти
Размер на файла
1.99 MB
MD5 сума
34c6fafb5c72b8981d770ffaab984c69
SHA1 сума
7e44d6650cdb6b2fad450aad3d8b2667f1719954

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.18

Изтеглени
2 480 пъти
Размер на файла
1.50 MB
MD5 сума
e1ddb3f7b73bf157ca18027ce2cad788
SHA1 сума
11cf8de1cdc45388f1c2abd9a2f8a85b413ac03b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.17 to 2.5.18

Изтеглени
9 870 пъти
Размер на файла
2.81 MB
MD5 сума
8f59867a7774f9434d263edb82081f2a
SHA1 сума
d635b571f72d71baed89150361e4b56f15795e10

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.17 to 2.5.18

Изтеглени
2 260 пъти
Размер на файла
1.46 MB
MD5 сума
285f30ecb3698f23655ed720467d4f95
SHA1 сума
13416f4c673b53f68c5116e85334ef7b8fc6876b

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.17 to 2.5.18

Изтеглени
2 197 пъти
Размер на файла
1.04 MB
MD5 сума
9ffddc1e46b7599e8337a0a697f6d58d
SHA1 сума
c2079f3436d721ab653dce78a037a992ec2a519c

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.18

Изтеглени
4 566 пъти
Размер на файла
6.38 MB
MD5 сума
2343eb77ec043d3a90dcd36d88dfde34
SHA1 сума
cbdc0e2127319e55a5704b0f900857ed8e7043ba

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.18

Изтеглени
1 958 пъти
Размер на файла
4.19 MB
MD5 сума
a46b45d647b2e3e809f4aaa83d07474b
SHA1 сума
a99f8e3a2f7aab17e90def1cdacc2c5224a53a18

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.18

Изтеглени
1 972 пъти
Размер на файла
3.54 MB
MD5 сума
9e22e3f059827a128bc7803565ce903a
SHA1 сума
3b75f6b6e4b3b0f0c5c5144164db967f3866965c