This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Сряда, 06 Ноември 2013 14:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5517-joomla-2-5-15-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 2.5.15

Изтеглени
9 420 пъти
Размер на файла
7.57 MB
MD5 сума
1e0b8df5b57297978117de5bde1492d0
SHA1 сума
f8a41f55f93c21a604fcb20f9f8efb74e81736ec

This is the full download package for Joomla! 2.5.15

Изтеглени
2 564 пъти
Размер на файла
5.19 MB
MD5 сума
aec7ba0a9344e93a5a9d211cd6cb036a
SHA1 сума
16941a5f8bdde19f4bbfdc96c58d166afa70aad1

This is the full download package for Joomla! 2.5.15

Изтеглени
1 898 пъти
Размер на файла
4.31 MB
MD5 сума
2bad54e74744e608e7cd181faaf417ce
SHA1 сума
2a264062a3abffe52073687b09ab6616a2b4f772

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.15

Изтеглени
13 826 пъти
Размер на файла
3.43 MB
MD5 сума
8b934b926796de1da8f3692fd2ec0f4c
SHA1 сума
219d7560a67f25243907f6f0da947d420cdb6a5c

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.15

Изтеглени
1 717 пъти
Размер на файла
2.01 MB
MD5 сума
49d3745fa2fb8e7404288fe6099e078f
SHA1 сума
3c815dc040d58257586883a15003d02f953f4d28

This package is for performing updates from any Joomla! 2.5 release to 2.5.15

Изтеглени
1 570 пъти
Размер на файла
1.52 MB
MD5 сума
39acd000793673017af5c766564955de
SHA1 сума
00d4cbcbd1cb574fdcaddfcd4bfd06a8c053d93c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.14 to 2.5.15

Изтеглени
4 326 пъти
Размер на файла
207.37 kB
MD5 сума
38691aedc6dab38f021d2d4705261afc
SHA1 сума
aaa75ccaa101b8d472eb34b7bedd4cd2f0f9edb4

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.14 to 2.5.15

Изтеглени
1 673 пъти
Размер на файла
153.58 kB
MD5 сума
b21530ec9ba1700c8dc01921eca26d30
SHA1 сума
117f3f0225e7062388f036c504de30dcd49ae56c

This package is for performing updates from Joomla! 2.5.14 to 2.5.15

Изтеглени
1 772 пъти
Размер на файла
118.94 kB
MD5 сума
c5b29955735eb4f8114916d78827ff91
SHA1 сума
eafe2b5545744179b2882964bdb2d807ef906285

This package is for performing updates from Joomla! 1.7 to 2.5.15

Изтеглени
2 523 пъти
Размер на файла
6.64 MB
MD5 сума
416860cf2030346ab7711d2df731cc49
SHA1 сума
de1e8fd62f83af0590d8ce9c4297ef717546e4e2