This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Вторник, 19 Юли 2011 14:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5380-joomla-170-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.7.0

Изтеглени
758 424 пъти
Размер на файла
7.85 MB
MD5 сума
6843f8f45cea7a4add1a727ba7b34600
SHA1 сума
af7f381fe0abf0fe01e985286b7142cfd36796cc

This is the full download package for Joomla! 1.7.0

Изтеглени
21 187 пъти
Размер на файла
5.77 MB
MD5 сума
19451c0352e4c72d871cc8817126286a
SHA1 сума
b341c7698d07b9124dcd379cd140dfa02aa55d1a

This is the full download package for Joomla! 1.7.0

Изтеглени
9 161 пъти
Размер на файла
4.99 MB
MD5 сума
f7b1eea0e4230b2256c492b1a0626bfe
SHA1 сума
9f19411fc9e365a90cf10c4e7818c1ba91b57fee

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.7.0

Изтеглени
205 079 пъти
Размер на файла
7.18 MB
MD5 сума
78e99d08cfd9fa7a7daf6e28df931f6f
SHA1 сума
1de7818c72f486c4aae464aabb83d5f2ff6f85ad

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 to 1.7.0

Изтеглени
117 630 пъти
Размер на файла
5.32 MB
MD5 сума
a042ef1aa59b425357d25ab5cf2c2eee
SHA1 сума
9f5940c62dbc2d36ee514b87b9fcabff12e41dd6