This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Вторник, 26 Юли 2011 23:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5383-joomla-166-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.6

Изтеглени
46 996 пъти
Размер на файла
7.70 MB
MD5 сума
3b7c561edd46e7c69721137137de86e8
SHA1 сума
6f2d3c9e5724324f33e86d969c836da02c69d109

This is the full download package for Joomla! 1.6.6

Изтеглени
6 460 пъти
Размер на файла
5.62 MB
MD5 сума
51190b62b53bf44ebbdc347aa2f71784
SHA1 сума
a780c719480aea7ae1fe0b30b5fba3011e500d5c

This is the full download package for Joomla! 1.6.6

Изтеглени
2 785 пъти
Размер на файла
4.87 MB
MD5 сума
78898abf3fc84b9c8266d0098d69536c
SHA1 сума
ad57d46515c909d232722ec965cc7cb9c8870d9a

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.6

Изтеглени
14 597 пъти
Размер на файла
3.64 MB
MD5 сума
5fc32386a02be04380d8f5280bcad520
SHA1 сума
f62cc7475a4cc9798a45f8e51d00a2fbb42e84e7

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.6

Изтеглени
3 918 пъти
Размер на файла
2.80 MB
MD5 сума
5aa289a53632f07a68f1a00f70436546
SHA1 сума
4cd445288dd5a768af691c5a08052e298f5c255a

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.6

Изтеглени
3 499 пъти
Размер на файла
2.44 MB
MD5 сума
2ebdc5a9e8e734334f1401f860230dd8
SHA1 сума
060e80cf345ed497623bf7381321a0a0ee579470

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.6.6

Изтеглени
7 552 пъти
Размер на файла
6.76 kB
MD5 сума
d38ddd4fc0001563a4cfd4f8b7ae5167
SHA1 сума
0ac95709d279b993c5a98e61c7dc85aceef254a7

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.6.6

Изтеглени
4 853 пъти
Размер на файла
5.96 kB
MD5 сума
dd35e03a3b860e82e17bd9a6e1619098
SHA1 сума
55eca9dea052cf49e9604b17c9baf4167c2ccb18

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.5 to 1.6.6

Изтеглени
1 980 пъти
Размер на файла
5.88 kB
MD5 сума
28dd4f43016bd8801da59b3abd9969de
SHA1 сума
3c88c14f580d214687a34d92feeef99032a1f52e