This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Понеделник, 11 Юли 2011 23:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5378-joomla-165-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.5

Изтеглени
107 549 пъти
Размер на файла
7.70 MB
MD5 сума
1d0ec9c691c0f59c4257978dc7b2078e
SHA1 сума
3e88ef088770685e8cb45a72bc7bcb10ba753fbb

This is the full download package for Joomla! 1.6.5

Изтеглени
4 181 пъти
Размер на файла
5.62 MB
MD5 сума
2fd0da96df22c7f343d0517a5030fd8c
SHA1 сума
8b9af3406761426d99b4ddb7211a716adbd10d41

This is the full download package for Joomla! 1.6.5

Изтеглени
3 336 пъти
Размер на файла
4.87 MB
MD5 сума
f07a1c473246971e6b47363efe5635b8
SHA1 сума
7b22efcd1847ee3c0bd59c03d0698f58230dffa4

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.5

Изтеглени
28 187 пъти
Размер на файла
3.64 MB
MD5 сума
b3b28971182487a4bd82656eaa727a4c
SHA1 сума
3bbe8964771cbc6228b31235f476a04064e95b3e

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.5

Изтеглени
5 574 пъти
Размер на файла
2.80 MB
MD5 сума
6fe4510ae697324de286f04861ba676c
SHA1 сума
6e3183991b2d27596d42839e37a53440f2518230

This package is for performing updates from any Joomla! 1.6 release to 1.6.5

Изтеглени
3 605 пъти
Размер на файла
2.44 MB
MD5 сума
a99eeb86efbb6827c50f677c30d7ead4
SHA1 сума
f288d67f7870e1db1fbebafe72af41b7061e7395

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.4 to 1.6.5

Изтеглени
22 074 пъти
Размер на файла
25.26 kB
MD5 сума
c574fe4b941a603f0b8d96ff5a0eeda5
SHA1 сума
a6ae3ac76e9e6ef8f0cb6260e0641b2ee9466d55

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.4 to 1.6.5

Изтеглени
8 004 пъти
Размер на файла
21.31 kB
MD5 сума
cc6565972a60e0f358cdbc89f4221990
SHA1 сума
0dc53cb30a5333a48dc397feb06502bf43d4d6c4

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.4 to 1.6.5

Изтеглени
3 205 пъти
Размер на файла
19.10 kB
MD5 сума
f7c514e2fd9881c579a75e8f1cf0eabd
SHA1 сума
ec92cba2761f0e3a5ef91aeea9e35ef95c126369