This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Четвъртък, 23 Юни 2011 23:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5374-joomla-164-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.4

Изтеглени
136 084 пъти
Размер на файла
7.70 MB
MD5 сума
51735970817a91f5eaf0e58d091153c6
SHA1 сума
ade68cced464b9846f876196bc36979445830192

This is the full download package for Joomla! 1.6.4

Изтеглени
4 170 пъти
Размер на файла
5.62 MB
MD5 сума
ea2d0f40c343d54af0ae966d0387d2ed
SHA1 сума
f736c9551155eccf6994623eac6f14d1262d2636

This is the full download package for Joomla! 1.6.4

Изтеглени
2 673 пъти
Размер на файла
4.87 MB
MD5 сума
688d33247da9876c8d6a824f2503b7d6
SHA1 сума
7191e7451877ab63f8ad004879c12842202f1d88

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.4

Изтеглени
3 890 пъти
Размер на файла
3.63 MB
MD5 сума
4202f00711b3e7b1e0b510ad8a2f6cdd
SHA1 сума
f02006624a299d0cdb5acfeaabbdbe20bd73d737

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.4

Изтеглени
2 005 пъти
Размер на файла
2.80 MB
MD5 сума
88f82db5abcf9cdeed9de0797e79fbf5
SHA1 сума
dff0fadd92d4183e84d1fdcb3766bfb51c6c500a

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.4

Изтеглени
1 919 пъти
Размер на файла
2.44 MB
MD5 сума
9ff4a089cd1bd91ebd8d1978b836137f
SHA1 сума
1f349e0359a85ebda98f9b7fbc9f405bb9956f82

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.4

Изтеглени
3 775 пъти
Размер на файла
1.23 MB
MD5 сума
15fb60190c2c48e3b5ff85a6a244770b
SHA1 сума
3d106f0edd07bf5e1da505358f235e350e48e569

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.4

Изтеглени
1 902 пъти
Размер на файла
721.73 kB
MD5 сума
d216350683465ea157b3f856192a3a1c
SHA1 сума
5182c089717fdc5c0bcd487fa561e56b4b367766

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.4

Изтеглени
2 013 пъти
Размер на файла
508.10 kB
MD5 сума
273d421339a83377a0ce2401accfa795
SHA1 сума
b302f465a11cdb68fdc35e0f65b6da7be71e008c

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.4

Изтеглени
2 475 пъти
Размер на файла
100.03 kB
MD5 сума
ac531f1529d9e287961d640d0b04b506
SHA1 сума
6f9ac642adbac9888347e2e1e7747851918c271a

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.4

Изтеглени
1 750 пъти
Размер на файла
73.92 kB
MD5 сума
1a344094474ce4ea4b968396c7c60ec5
SHA1 сума
e4fa78b19e6d5d46b7f51d4f15012255d281c53b

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.2 to 1.6.4

Изтеглени
1 591 пъти
Размер на файла
56.81 kB
MD5 сума
3f8993c03bf70fe472a473adf0b03c2f
SHA1 сума
b60e4227b4ad30d0698bf8929c84f2c8f3470c4e

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.3 to 1.6.4

Изтеглени
22 339 пъти
Размер на файла
81.55 kB
MD5 сума
a646646bda7d0e8b5d1affb5696b00ff
SHA1 сума
cf4980eea8d056e309a11a7923ded006ae8e6900

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.3 to 1.6.4

Изтеглени
5 787 пъти
Размер на файла
62.94 kB
MD5 сума
ea469a45f069a82180a6b6d7fc277864
SHA1 сума
3304adbd48f5fd60b5d80b9d6e4614bfe52f70f2

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.3 to 1.6.4

Изтеглени
2 346 пъти
Размер на файла
48.70 kB
MD5 сума
fc2075f897eb85b1af623ef26d50a28b
SHA1 сума
1f26f887275a6c9ffae7940617c59ded470df2cf