This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Четвъртък, 14 Април 2011 23:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5368-joomla-162-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.2

Изтеглени
58 915 пъти
Размер на файла
7.61 MB
MD5 сума
d26f3495c63bc18a9b535fd63255f2aa
SHA1 сума
3cc2507deb03f9b4e48c6506c7338d27e9267d17

This is the full download package for Joomla! 1.6.2

Изтеглени
2 849 пъти
Размер на файла
5.59 MB
MD5 сума
c6b33defde65ab41757aa22ec707e673
SHA1 сума
c58d421d2916f065e698716aa9bb8972a4059b80

This is the full download package for Joomla! 1.6.2

Изтеглени
1 989 пъти
Размер на файла
4.88 MB
MD5 сума
ef6366d8ff60ddd2550c0e6d743d4301
SHA1 сума
279db6b02bffc71766d328f769ffc666b315bb38

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.2

Изтеглени
3 753 пъти
Размер на файла
3.59 MB
MD5 сума
708d5b6d34f5cc593ac03b65500304da
SHA1 сума
322326dbb2b433d87175a9daeecd01113621e518

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.2

Изтеглени
1 985 пъти
Размер на файла
2.79 MB
MD5 сума
400041d27efc383e2eb4f331bdf836f8
SHA1 сума
1e2e8a2de438b9698523d38d406177071cb5d35a

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.2

Изтеглени
1 726 пъти
Размер на файла
2.43 MB
MD5 сума
7637b68d467be3e59a466e17924ca317
SHA1 сума
1f7dead66c7f0f1d4f9b7dc0be0a65eab2509aee

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.2

Изтеглени
9 563 пъти
Размер на файла
1.19 MB
MD5 сума
99b830b6ea4cd662ca3eb55ced6f2b22
SHA1 сума
47d05a67ed60f285ab10cee814212c9fd4bdb628

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.2

Изтеглени
3 876 пъти
Размер на файла
700.50 kB
MD5 сума
3bfeaae33596b6dadb1f0a99af9c3d3d
SHA1 сума
96c54ca19ce41a2f613a61e506ee8f13e827c863

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.1 to 1.6.2

Изтеглени
1 877 пъти
Размер на файла
494.31 kB
MD5 сума
a91cc11c0fc0073c92b7732069b33cef
SHA1 сума
ae71c78f7ee7cd61293c552fc68c213419384e89