This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Понеделник, 07 Март 2011 23:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5350-joomla-161-released.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

Изтеглени
409 057 пъти
Размер на файла
7.55 MB
MD5 сума
1c7deefc95a64514a6951959a59c6bbe
SHA1 сума
deb9f7b2e194fe75086a4610f52d7788f653491e

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

Изтеглени
35 373 пъти
Размер на файла
5.55 MB
MD5 сума
bd3d338fc627b0eff0df0aee58c89c15
SHA1 сума
d45c9e8fab4400b15b7faf1105f736facc1a8621

This is the full download package for Joomla! 1.6.1

Изтеглени
8 085 пъти
Размер на файла
4.85 MB
MD5 сума
7b95d1a52ff318c9eb9c0dd1af796b45
SHA1 сума
f50702ab1d524d47b0b4f86c1a88eaff27a0cb94

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

Изтеглени
49 512 пъти
Размер на файла
3.02 MB
MD5 сума
b30a73e4a1ebf6c72e1280747bf84136
SHA1 сума
4c287d481192e2d4cc61fd0bc67d4645c7bdbdae

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

Изтеглени
5 274 пъти
Размер на файла
2.51 MB
MD5 сума
b4f818f3bee38e5ce84887e94204a24c
SHA1 сума
8b2ef5e533234919042b98d17767b73b4d6cc3c6

This package is for performing updates from Joomla! 1.6.0 to 1.6.1

Изтеглени
3 016 пъти
Размер на файла
2.32 MB
MD5 сума
e67c7548651d7951658f3f93bb0736c1
SHA1 сума
b6d81d83d07f4e9950a87fceefb69c7567f3177d