This page is not yet fully available in your language. Make a gift to your community by translating it! Click here to start.

Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Понеделник, 10 Януари 2011 23:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/general-news/5348-joomlar-16-has-arrived.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.6.0

Изтеглени
781 780 пъти
Размер на файла
7.99 MB
MD5 сума
78101469100bb0a350970adc4145ad49
SHA1 сума
637c48cd86441ed604e55a20fcdf5183a627d6c1

This is the full download package for Joomla! 1.6.0

Изтеглени
75 618 пъти
Размер на файла
5.93 MB
MD5 сума
3ae292eb66c8f2a45825df634c0f49ed
SHA1 сума
fad3fcaad5b10cdd6941a21400fef664df71d356

This is the full download package for Joomla! 1.6.0

Изтеглени
74 151 пъти
Размер на файла
5.16 MB
MD5 сума
34b38395f559fe55c5f20ffc90e41ab8
SHA1 сума
fb32f3ab3ff6b7781fad88a414d7543c06e1ec1d

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.