Важна забележка!

Тази версия е част от Joomla! версия, която вече не се поддържа. Препоръчваме ви да надстроите до latest release.Налични са ресурси, които да ви помогнат при миграцията ви на нашияOfficial Documentation
Издадено на
Петък, 09 Януари 2009 23:00
Обявяване на Издаване
https://www.joomla.org/announcements/release-news/5226-joomla-159-security-release-now-available.html

Нови Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за нови инсталации на Joomla.

This is the full download package for Joomla! 1.5.9

Изтеглени
753 293 пъти
Размер на файла
5.78 MB
MD5 сума
5a37f265f798d810c9e3bc316cd01d6b
SHA1 сума
a4a09cf210a6f3437fb73c923f20d30a3284ab1e

This is the full download package for Joomla! 1.5.9

Изтеглени
32 892 пъти
Размер на файла
4.02 MB
MD5 сума
5a55b05339ae2786e589e4c8a343655a
SHA1 сума
fb013b9fd0dd5a5b0fca134dbeb8e962adce54a8

This is the full download package for Joomla! 1.5.9

Изтеглени
14 512 пъти
Размер на файла
3.46 MB
MD5 сума
3f9f41a00fabeeaca29befff61db04e1
SHA1 сума
8252fc2b959ce3f012925020653c66cfc4031a33

Актуализиране на съществуващи Joomla! инсталации

Изтеглянията в този раздел са за актуализиране на съществуващи Joomla! сайтове. Изберете пакета, който съответства на вашата съществуваща версия.

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.9

Изтеглени
18 533 пъти
Размер на файла
2.95 MB
MD5 сума
b05859f88db977d007392a0a2f418db9
SHA1 сума
0aa75cb9065a5e064c0a1bc01c487f3403098d33

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.9

Изтеглени
3 411 пъти
Размер на файла
1.88 MB
MD5 сума
6b4af45aae181510401c10c6fc005ea9
SHA1 сума
4cbe4b467a8e6c3451c54296fb13e14b83f5615a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.0 to 1.5.9

Изтеглени
10 167 пъти
Размер на файла
1.52 MB
MD5 сума
2b2ea9b59868b0deb1b48b448ae2c61c
SHA1 сума
6157bf10008eeafc24667bcaf879bc8ba029001c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.9

Изтеглени
5 622 пъти
Размер на файла
2.94 MB
MD5 сума
feddb9f687dc4a8e3228e616870b707f
SHA1 сума
b25e389faeeaf67b766fc5c0cb8751f2d19d3279

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.9

Изтеглени
3 326 пъти
Размер на файла
1.87 MB
MD5 сума
7fdc42a58704ac60a943ccb02ae62b0c
SHA1 сума
e72779524a37795f40033b539961452ac63b439a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.1 to 1.5.9

Изтеглени
3 592 пъти
Размер на файла
1.50 MB
MD5 сума
4c0c225442b058c1ce274b4fcaf18477
SHA1 сума
54f74d25d149b98e27c5e447f7cb8f9a4dfaad14

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.9

Изтеглени
10 597 пъти
Размер на файла
2.93 MB
MD5 сума
f89ecbd5b65bb840953e366b863ddf55
SHA1 сума
766a25cf0f7ec59b46c05d097c9bb2fbe477a7fb

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.9

Изтеглени
4 585 пъти
Размер на файла
1.86 MB
MD5 сума
ba889782a2c3cd9d99b74f8ee7fe2b68
SHA1 сума
eea3783b4cf91c5f6ca5560ed33b50aa6f7782a9

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.2 to 1.5.9

Изтеглени
3 662 пъти
Размер на файла
1.49 MB
MD5 сума
c16acf0d76ff85f7a4d135999ec764d4
SHA1 сума
960c8d8b5c85d835da366a406d9745ed4e32550b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.9

Изтеглени
7 855 пъти
Размер на файла
2.92 MB
MD5 сума
06118b4141ee39b3ff5443586d9a1d2f
SHA1 сума
57775bfaee35f231b4e2730beb0b2322c6a9411a

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.9

Изтеглени
3 526 пъти
Размер на файла
1.85 MB
MD5 сума
2ecbd7f159a77e392b80103fac8884f5
SHA1 сума
02ba95108f60daf5cb890813d8330fb6f321308c

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.3 to 1.5.9

Изтеглени
2 941 пъти
Размер на файла
1.49 MB
MD5 сума
51b075c092e4202cba36a2e709e9b025
SHA1 сума
732d5355ff332b6b3efbd80624ce8a46656a9804

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.9

Изтеглени
4 586 пъти
Размер на файла
1.30 MB
MD5 сума
4277ad8774a0435af7692ce8a76f97cc
SHA1 сума
f66625d1577bafced0deb51e979bd2f82d0de0e4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.9

Изтеглени
2 544 пъти
Размер на файла
906.33 kB
MD5 сума
6ea53dcbe9953d85af494653dd5d0712
SHA1 сума
c6f0f05c8d90d5b1281899c9a47bf3c34e7135ef

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.4 to 1.5.9

Изтеглени
2 563 пъти
Размер на файла
726.24 kB
MD5 сума
8aa61d06b589081c21a2d9ade4fbf477
SHA1 сума
2c1e4bb0baf3b1c99c5edd0e1eb27d40a089d1e6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.9

Изтеглени
5 773 пъти
Размер на файла
1.26 MB
MD5 сума
b86ffabffee17c22796a1b9832fcf6e1
SHA1 сума
f04eda44006835cc84cbd7d82f1953bc257bf8dc

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.9

Изтеглени
2 616 пъти
Размер на файла
879.36 kB
MD5 сума
4bcbe512f74452299149b5999563d753
SHA1 сума
5be3699e95b9472c02cb07e3944d73498c4d727b

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.5 to 1.5.9

Изтеглени
3 510 пъти
Размер на файла
706.01 kB
MD5 сума
2739a5e61f55beca4b85ed3e49a7f384
SHA1 сума
a38bb223eefcab603008ed4ef239dbff8fe337c6

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.9

Изтеглени
9 995 пъти
Размер на файла
1.26 MB
MD5 сума
4e9e98fb058253f6f87d54fbcacf8466
SHA1 сума
ca2205ceefedd8a75827504b9736de1991480ad4

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.9

Изтеглени
5 314 пъти
Размер на файла
879.33 kB
MD5 сума
c187abdb90a1595561ff055897e35d42
SHA1 сума
615b8a0f6046ec390663280f255183c080492516

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.6 to 1.5.9

Изтеглени
2 875 пъти
Размер на файла
706.04 kB
MD5 сума
dd6e985e6107cc1d4b8a8b4bb23cd164
SHA1 сума
670641d35b77656bb0b92e572df6491c62dfa037

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.9

Изтеглени
21 115 пъти
Размер на файла
596.51 kB
MD5 сума
20e0897ca4383a5cdc1b48128a489b0d
SHA1 сума
8afa3d59e3e7a3c8a9dadc2529bab72aad3bb1ff

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.9

Изтеглени
6 573 пъти
Размер на файла
413.78 kB
MD5 сума
9285aede9b205f83bcc9dfb2e0a06e8b
SHA1 сума
96587a01566e9e023b4b98cb6284152538175431

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.7 to 1.5.9

Изтеглени
3 751 пъти
Размер на файла
325.76 kB
MD5 сума
827da8046d3deaaa9c07c6c996b43105
SHA1 сума
d0267521b20c0da1053f7507f30596146c3ae078

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.9

Изтеглени
88 152 пъти
Размер на файла
466.65 kB
MD5 сума
6d8082a28691d4d3e31c1d85dbb25ac5
SHA1 сума
a5253473d171c0a495453c7827d4b4d842d4afa5

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.9

Изтеглени
10 561 пъти
Размер на файла
339.86 kB
MD5 сума
7fc643a52627a860a79d90087e28dfd8
SHA1 сума
90308564d34b70676787ba33acb7fb95a6880a7f

This package is for performing updates from Joomla! 1.5.8 to 1.5.9

Изтеглени
5 212 пъти
Размер на файла
275.24 kB
MD5 сума
c43b8c326ac4066c74405cac8a7c6069
SHA1 сума
555fc914952c66bfb030e08e9154033514b123b8